Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Læsning som løsning? Læseoplevelser for små børn

De første år af barnets liv er de vigtigste for udvikling af literacy. Derfor sætter vi i år fokus på de små børns læseoplevelser, og hvor stor betydning de har for bl.a. identitet, dannelse og relationer. Få ny viden, inspiration til læseaktiviteter, overblik over eksisterende literacy-projekter og indblik i indsatser for udsatte børn. Vi kommer rundt om bogen og barnet, også i en verden med skærme og sociale problemer.

Program

09.30-10.00    Ankomst og morgenmad

10.00-10.10    Velkomst
Arrangørgruppen Lene Storgaard Brok, Lena Basse, Laura Emilie Buch Rahbek og Marianne Eskebæk

10.10-10.50    Forandret gennem fortælling.
Nina Christensen, professor ved Aarhus Universitet
Hør, hvad læsning af billedbøger betyder for små børn og voksne omkring dem. Med udgangspunkt i både eksempler og forskning får du et spændende indblik i, hvordan læsning af billedbøger indgår i små børns dannelse, deres identitet og relationer. Oplægget belyser også, hvordan forskellige typer billedbøger kan bidrage til refleksion og samtale – og hjælpe barnet til at udvikle sin egen smag.

10.50-11.30    Læsning for små børn skaber social forandring

Rachel Röst, stifter af og formand for Læs for livet
Læs for Livet har arbejdet med en tidlig indsats for 0-6-årige gennem flere år: Plejefamilier og familier med en aktiv børnesag har fået bøger, de selv har valgt. I dette oplæg deler Rachel Röst ud af metoderne, resultaterne og forskningen bag projektet. Du går hjem inspireret med mere viden og værktøjer, du kan bruge i morgen.

11.30-11.45    Spørgsmål og diskussion

11.45-12.45    Frokost

12.45-13.15    Læseoplevelser for udsatte og tosprogede børn
Stine Josefine Dige, børnebogsforfatter, stifter og leder af 2200Godnathistorier, projektleder af Børns Bogvenner
2200Godnathistorier er en frivilligbaseret organisation, som arrangerer højtlæsningsarrangementer for børn i udsatte boligområder på Nørrebro. I oplægget fortæller hun om arbejdet med at engagere de udsatte, tosprogede og ofte bogfremmede børnefamilier i læsningens univers. Hun deler organisationens erfaringer og best practice med at åbne bøgernes univers for børnene.

13.15-13.30    Ulighed i små børns sprog og læselyst – danske initiativer, udfordringer og uudnyttede potentialer
Anna Mollerup, chefkonsulent ved Socialt Udviklingscenter (SUS)
Få ny viden og inspiration fra Socialt Udviklingscenter, som har kortlagt early literacy-initiativer i Danmark og indhentet inspiration i udlandet.

13.30-14.00    Leg en bog – læs med krop og sanser.
Lena Basse, specialkonsulent i Holbæk Kommune
Oplægget sætter fokus på andre måder at opleve tekster på. Hør, hvordan kropslige og legende elementer i den nye metode ”Leg en bog” kan styrke børns deltagelse, sprog og literacy – og få tips til bøger, der er gode til aktiviteten.

14.00-14.30    Kaffepause

14.30-15.30    Småbørns (0-6 år) læseoplevelser i neurobiologisk, kropsligt og kognitivt perspektiv
Theresa Schilhab, lektor ved DPU, Aarhus Universitet
Få svar på, hvilke forskelle der er mellem læsning af fysiske og digitale tekster – både for læseoplevelsen, den sproglige meningsskabelse og for barnets kognitive udvikling.

15.30-16.00    ”DET' FOR BØRN
Kim Fupz Aakeson, forfatter
Eller er det? Et oplæg om at skrive for børn, for sig selv, noget om målgrupper, uimponerede døtre og arbejdsværelset som et højst udemokratisk rum.

16.00                 Afrunding og tak for i dag

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning som løsning? Læseoplevelser for små børn