Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Læsning som løsning?

Adgang til bøger og læsning er afgørende for børn og unges selvværd og uddannelse. Derudover udvikler litteratur empati, styrker sociale kompetencer og giver ro. Men hvilke veje fører børn og unge ind i litteraturen, og hvordan kan vi alle bidrage til at styrke børn og unges læselyst? Hvilken betydning har læseoplevelser for udsatte børn og unges livsbaner og muligheder?

På konferencen giver vi indblik i nyeste forskning i litteraturens potentiale samt i praktikeres erfaringer med konkrete metoder til at arbejde med udsatte børn og unges læselyst.

Konferencen sigter mod at formidle viden og skabe dialog mellem forskellige aktører, der arbejder med børn/unge og litteratur: undervisere ved professionshøjskolerne, pædagoger og socialpædagoger i dagtilbud, skoler og bosteder, lærere, bibliotekarer, NGO´ere, frivillige og andre, der beskæftiger sig med emnet.

Program

9.30-10.00 Ankomst, kaffe og besøg i bogstande

10.00-10.15 Velkomst og sang

10.15-11.15 Læs for livet
v/ Rachel Röst, leder af Læs for livet
Om at give adgang til bøger og skabe læselyst blandt børn og unge, der ellers har modstand mod bøger og ikke-alderssvarende læseevner, samt den forskel, litteratur kan gøre for målgruppen.

11.15-12.15 Litteratur i brug
v/ Anne-Marie Mai, professor ved SDU
Oplægget præsenterer det store forskningsprojekt “Uses of literature” og diskuterer, hvordan vi kan bruge litteraturen i dag, eksempelvis i sundhedssystemet og blandt børn og unge.

12.15-13.00 Frokost og besøg i bogstande

13:00-13.30 Take-away bøger
v/ Caroline Sehested, leder af Medborgerskab ved Helsingør Kommunes Biblioteker og Marianne Eskebæk Larsen, lektor ved Københavns Professionshøjskole
Hvilke titler giver man børn, som sjældent eller helst ikke læser?

13.30-13.45 Kaffe i workshop lokaler

13.45-15.00 Workshops

Workshop A: Spot på læselysten (lokale W3.11)
v/ Rachel Röst, leder af Læs for livet
Rachel Röst fortæller om metoden bag Læs for livets bogsamtaler som vigtigt middel til at få læselysten til at spire. Her præsenteres også mønstrene i, hvilke bøger udsatte børn og unge læser af lyst med udgangspunkt i Læs for livets egne data. 

Workshop B: Hands-on på læse- og skriveteknologier til børn og unge med
læse/skrivevanskeligheder (lokale W2.11)
v/ Helle Bonderup Grene, lektor ved VIA University College
I denne workshop skal vi arbejde helt praktisk med de muligheder, læse- og skriveteknologier giver for at være aktivt læsende med computere, tablets og telefoner.
Vi skal endvidere drøfte, hvad mulighederne for at læse tekster med hjælp fra teknologierne betyder for den didaktiske tænkning og tilrettelæggelsen af undervisning - og hvilke krav det stiller til lærerne.

Workshop C: Betydningen af egen læsebaggrund for formidlingen af læselyst (lokale W2.10)
v/ Laura Rahbek, udviklingskonsulent, Læs for livet og Lærke Bohlbro, projektkoordinator, Læs for Livet
På denne workshop skal vi via metoden Lego Serious Play udforske betydningen af litteraturformidlerens personlige forudsætninger og forkendskaber til bøgernes verden.
Lego Serious play er en metode, hvor man bygger med legoklodser for at skabe konstruktiv refleksion og åben dialog.

Workshop D: Inn i litteraturen – samarbeid mellom barnehage, forældre og bibliotek (lokale W2.06)
v/ Mari Pettersvold, Universitetet i Sørøst-Norge
Workshoppen byr på erfaringer fra projektet: Inn i litteraturen, som har fokus på  flerspråklige barns litteraturopplevelser. I prosjektet samarbeider tre barnehager med foreldre og med biblioteket i kommunen. Fokus er på å endre lesepraksiser i barnehagen og involvere foreldre i lesing på basis av barns litterære opplevelser i barnehagen. Målet er å bidra til å styrke barnas fortrolighet med å kunne delta i sosiale praksiser, både i lek og i hverdagssituasjoner i barnehagen og i situasjoner der tegn og skrift inngår. Det er helt avgjørende, at det også leses hjemme for å få felles teksterfaringer, og at biblioteket kan spille en rolle for, at det lar seg gjøre. Deltakerne inviteres med til analyser og diskusjoner av utvalgte erfaringer fra prosjektet i en av de tre barnehagene.

Workshop E: Godt begyndt (lokale W1.02)
v/ Anders Skriver Jensen, lektor og ph.d. ved Købehavns Professionshøjskole
På workshoppen præsenteres erfaringer fra udviklingsprojektet ”Godt begyndt”, hvor dagplejere, pædagoger og bibliotekarer har samarbejdet om at skabe inkluderende, sprogstimulerende læringsmiljøer for de mindste børn; både på særlige ’biblioteksdage’ og i hverdagen. På workshoppen får deltagerne lejlighed til at analysere og diskutere udvalgte cases fra projektet.

Fra workshop til lokale...

15.15-15.45 ORDBLID Artist-talk
v/ Ronnie Andersen, forfatter
Ronnie Andersen fortæller om udfordringerne ved at blive en læser og læser derpå op af forfatterskabet.

15.45-16.00 Afrunding og tak for i dag

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning som løsning?