Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Seminardag om skrivedidaktik

Program

Kl. 10.00-10.45: Lolland skriver – praksisnær skrivedidaktik
Peter Heller Lützen, projektleder, NVL
I Lolland skriver arbejder vi med konkret udvikling af skrivedidaktisk praksis på tværs af fag. Det faglige udgangspunkt er skrivning som læringsunderstøttende aktivitet integreret i fagenes arbejdsformer. Alle folkeskoler i Lolland Kommune er med, og vi præsenterer tiltag og resultater fra projektets første to år, hvor vi har arbejdet med lærere i 5. og 6. klasse.

Kl. 10.45-11.00: Pause og kort gåtur til workshops

Kl. 11.00-12.00: Workshops

A) Klassens skrivemiljø, lokale K2.05
Lise Overgaard Nielsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
I Lolland skriver har vi arbejdet med brugen af de lokaler, hvor eleverne skriver. Hvordan kan opslag på vægge og indretning af skrivemiljøer have stilladserende funktioner for både lærere og elever? Målet er bl.a. at gøre tingene synlige og tilgængelige for eleverne og at frigøre lærerens ressourcer til det vigtigste.

B) Skrivning i det tænkende klasserum, lokale K2.06
Pernille Hargbøl Madsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
I det tænkende klasserum arbejder man undersøgende, og alle er skriftligt aktive i arbejdet med fælles refleksioner. Ideerne bag ’det tænkende klasserum’ stammer fra matematik, men er på flere af Lollands skoler udbredt til andre fag. Workshoppen giver et indblik i skrivning i det tænkende klasserum.

C) Elevernes refleksioner over egen skrivning, lokale K3.12
Bonnie Vittrup, adjunkt, Københavns Professionshøjskole
Sideløbende med Lolland skriver taler vi med udvalgte elever om deres tanker om skrivning i skolen. Vi undersøger deres udvikling som skrivere i skolen, og hvordan de forstår sig selv som skrivere. Vi ser bl.a. på, hvilke erfaringer de trækker de på, og hvilke opgaver og skrivesituationer de bedst kan lide.
Workshop C er aflyst.

D) Skrivedidaktiske tiltag, lokale K3.22
Peter Heller Lützen, projektleder, NVL
Lolland skriver har som mål at skabe mere faglig deltagelse for eleverne. Gennem observationer og samtaler med lærerne undersøger vi, hvordan projektets forskellige tiltag virker i klasserne. Vi ser på, hvad der kan styrke elevers faglige skrivning på tværs af skoler og fag.

Kl. 12.00-12.45: Frokost

Kl. 12.45-13.00: Kort opsamling og kaffe og kage
Peter Heller Lützen, projektleder, NVL

Kl. 13.00-14.00: Elevers sprog om tekster
Mette Vedsgaard Christensen, docent, VIA University College
I projektet Elevers skrivning – tekster og sprog undersøger vi sammenhænge mellem elevers skrivekompetence og deres metasproglige viden, dvs. de måder, de tænker og taler om tekster på. Jeg diskuterer denne sammenhæng med udgangspunkt i eksempler på, hvordan elever taler om deres egne tekster i interview og gruppearbejde.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Seminardag om skrivedidaktik