Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Temadag: Elever i læse- og skrivevanskeligheder, Aarhus

Temadagens fokus er på ordblidne elever, elever i generelle læseskrive-vanskeligheder samt elever, hvor læse-skrivevanskelighederne er koblet med andre vanskeligheder. Hvordan kan vi imødekomme deres behov for undervisning? Hvordan iværksættes en forebyggende undervisning, og hvilken undervisning tilgodeser elevernes behov – når Den tværgående Ordblindetest evenutelt placerer eleven i rød, gul eller grøn kategori?

Fredag d. 15. september inviterer VIA University College og Nationalt Videncenter for Læsning til en spændende temadag med fokus på undervisning af elever i læse-skrivevanskeligheder – uanset årsagerne til disse vanskeligheder. Her vil forskere og fagpersoner komme med forskningsbaserede bud på dette spørgsmål. Bud, som ikke blot kan implementeres på de forskellige klassetrin, men også kan overføres til andre klassetrin, både i den almindelige inkluderende undervisning eller i specialklassen.
Temadagen henvender sig til lærere og læsevejledere i grundskolen og på specialskoler, til læsekonsulenter og specialundervisningskonsulenter.


Program

Kl. 09.00 Registrering og kaffe

Kl. 09.30 Velkomst og intentionerne bag dagen
V. Kirsten Friis, konsulent i Nationalt Videncenter for læsning

Kl. 09.50 Røde, gule og grønne elever
V. Lis Pøhler, faglig konsulent, Læsning Innovation Specialpædagogik
Når Ordblindetesten er gennemført, er både lærere og forældre blevet klogere: Nogle elever er blevet grønne, andre gule eller røde. Når Orblinderisikotesten er gennemført, ved læreren, om eleven er i risiko for udvikling af ordblindhed.
Men uanset hvilken kategori eleven er havnet i, er læreren efterfølgende nødt til at gennemføre supplerende test og iagttagelser i undervisningen for på bedst mulig måde at kunne understøtte udviklingen af elevens skriftsproglige kompetencer. Ordblindetesten eller Ordblinderisikotesten giver i sig selv ikke en plan for indholdet af undervisningen. Hvis elevens skriftsproglige udvikling skal understøttes, må læreren understøtte såvel elevens tekstrelaterede kompetencer (fx tekstforståelse eller skriftlige udtryk) som elevens ikke-tekstrelaterede kompetencer (fx kognitive eller sproglige forudsætninger) samt elevens personlige og sociale kompetencer. Det hele skal i spil, hvis der skal sættes gang i en positiv udvikling.
Oplægget indeholder konkrete ideer til, hvordan læreren i den daglige undervisning kan iagttage, understøtte og coache elevens skriftsproglige udvikling.  

11.20 Kort pause

Kl. 11.30 Intensive indsatser over for elever i alvorlige fonologiske vanskeligheder – i en dansk virkelighed 1
V. Helle Bonderup Grene, lektor, VIA University college
Den nationale ordblindetest og Ordblinderisikotesten hjælper med at finde mange elever, som behøver hjælp i deres literacyprocesser, men hvordan tilrettelægger man en kvalificeret indsats, som tager højde for den enkelte elevs kompetencer og behov?
Oplægget tager udgangspunkt i, hvorledes man helt praktisk kan tilrettelægge en intensiv indsats i en dansk skolevirkelighed, og det tager blandt andet udgangspunkt i norsk forskning og praksiserfaring af Jørgen Frost, Bente Hagtvet og Vigdis Refsahl såvel som i erfaringer fra danske kommuner og skoler, som har afprøvet forskellige modeller for intensive læseindsatser.
Oplægget peger på helt konkrete aktiviteter og fremgangsmåder, som kan implementeres på forskellig vis, og drøfter endvidere fokuspunkter for sammenhængen mellem den intensive literacyindsats og almenundervisning. 

12.15 Frokost

Kl. 13.00 Intensive indsatser over for elever i alvorlige fonologiske vanskeligheder – i en dansk virkelighed 2
V. Helle Bonderup Grene, lektor, VIA University College
Oplægget fortsættes.

Kl. 13.45 Eftermiddagskaffe

Kl. 14.15 Skrivedidaktik viser vej for lærere og elever
V. Lene Storgaard Brok, centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning
En tydelig skrivedidaktik er et inklusionsredskab, da lærerne når en differentieret elevgruppe, når de understøtter læreprocesser med skrivning i fag. Skrivning kan bidrage væsentligt til elevers læseforståelse og læring i alle fag, og i oplægget får I inspiration til, hvordan I kan arbejde med modellering, skriveformål, skriveordre og respons, så elever med læse- og skrivevanskeligheder får chance for at deltage i undervisningen, og at deres behov for en særlig tilrettelagt undervisning imødekommes.

Kl. 15.45 Tak for i dag og på gensyn
V. Kirsten Friis, konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temadag: Elever i læse- og skrivevanskeligheder, Aarhus