Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Temadag: Elever i læse- og skrivevanskeligheder - Aarhus

Hvordan stilladserer vi læringen hos elever i
læse- og skrivevanskeligheder i praksis?

Temadagens fokus er på undervisning og vejledning af
elever i læse- og skrivevanskeligheder. Hvordan kan
deres behov for undervisning og støtte imødekommes?
Intentionen er at dele viden og erfaringer, så alle får
inspiration til videre indsatser i forhold til ordblinde elever
og elever i andre læse- og skrivevanskeligheder.

Fredag den 5. oktober 2018 inviterer VIA University
College og Nationalt Videncenter for Læsning til en
spændende temadag med fokus på undervisning af
elever i læse- og skrivevanskeligheder. Her vil forskere
og fagpersoner komme med eksempler på
forskningsbaserede indsatser og på praksiserfaringer,
som kan implementeres både i den almindelige
inkluderende undervisning eller i specialtilbud.

Temadagen henvender sig til lærere og læsevejledere i
grundskolen og på specialskoler, til læsekonsulenter og
specialundervisningskonsulenter.

Program

Kl. 09.00 Registrering og kaffe

Kl. 9.30 Velkomst
V. Lene Storgaard Brok, centerleder for National Videncenter for
Læsning

Kl. 09.45 Intentionerne bag dagen
V. Kirsten Friis, konsulent i Nationalt Videncenter for læsning

Kl. 10.00 Fokus på hele elevens læring
V. Helle Bonderup, lektor, VIA University College
Hvilke faktorer skal man som lærer have fokus på, når hele elevens
læring skal tilgodeses?

Kl. 10.45 Tre forskellige skolers arbejde med at stilladsere
læring hos elever i læse- og skrivevanskeligheder
V. Annette Drescher, læsevejleder på Skødstrup Skole, Lone Kaastrup-Hansen,
læsevejleder på Sunds-Ilskov Skole, Kamma Dencker, ordblindeunderviser på
Farsø Efterskole, og Helle Bonderup, lektor, VIA University College
Hvad er særlig vigtigt i skrivedidaktikken, når der anvendes læse- og
skriveteknologier? Hvordan kan intensive kurser tilrettelægges og
gennemføres med succes? Hvordan kan forældrene inddrages i øget
grad? Hvilke opfølgende indsatser er et must i klassen?

Kl. 11.45 Frokost og besøg hos forlag

Kl. 12.45 Læsevejlederen som drivkraft i udvikling af skolens
skriftsprogskultur.
V. læsekonsulent Carsten Halleby, Lyngby-Taarbæk Kommune, og
udviklingschef Tine Rosenberg-Larsen, Lyngby-Taarbæk Kommune
Oplægget fokuserer på brug af data om kommunale læse-staveresultater
som omdrejningspunkt for vejlederopgaven. Læsekonsulent Carsten
Halleby og chefkonsulent Tine Rosenberg-Larsen fortæller om deres
erfaringer og deler læringspointer med baggrund i årlige
læseudviklingssamtaler, der gennemføres mellem skoler og forvaltning.
Deres mål er at bidrage til at kvalificere læsevejledernes indbyrdes
samarbejde, læsevejledernes samarbejde med skoleledelse samt
arbejdet med at inspirere kolleger til at blive nysgerrige på egen praksis.

Kl. 13.45 Eftermiddagskaffe og besøg hos forlag

Kl. 14.15 Læse- og skriveteknologier – lærerens ansvar og
udfordring og elevens værktøj og strategi
V. Helle Bundgaard Svendsen, ph.d., VIA University College
Oplægget præsenterer udfordringerne mht. og giver didaktiske
perspektiver på, hvordan det er lærerens ansvar og udfordring at
indtænke læse- og skrivestrategier i undervisningen – og hvordan
eleverne udvikler deres egne læringsstrategier og kompetencer.

Kl. 15.45 Tak for i dag og på gensyn
V. Kirsten Friis, konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temadag: Elever i læse- og skrivevanskeligheder - Aarhus