Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Veje til Literacy 2018

Børn lærer, når de bidrager og inddrages. De lærer af deres omgivelser og af hinanden. De lærer, når de udfordres, og når de møder kvalificerede voksne og stimulerende læringsmiljøer. Som en rød tråd gennem centerets arbejde – og derfor også programmet for dette års konference - er fokus på dialog og deltagelsesmuligheder.

Den 17. maj inviterer centeret atter til Veje til Literacy. En spændende dag med ikke mindre end 7 oplæg, herunder, naturligvis: afsløringen af årets HOT-undersøgelse.

Vi glæder os til at se jer.

Kl. 9.30 Registrering og kaffe

Kl. 10.00 Velkomst og nyt fra Nationalt Videncenter for Læsning
v/ Lene Storgaard Brok, videncenterleder

Kl. 10.15 Deltagende børn udvikler literacy-kompetencer
v/ Charlotte Reusch

Literacy-pædagogik handler om at give børn deltagelsesmuligheder, for det er bl.a. oplevelser, undersøgelser og erfaringer med tilknyttet sproglig aktivitet, der udvikler børns ordforråd og erkendelse. Oplægget samler erfaringer fra en række projekter, fortrinsvis i dagtilbud og de første år i skolen, og giver et bud på, hvordan man arbejder med børn som deltagere.

Kl. 11.00 Tidlige læsere – tidlig indsats til talenter
v/ Peter Heller Lützen

Mange børn kan læse, når de begynder i 1. klasse, og en del er langt i læseudviklingen allerede ved indgangen til børnehaveklassen. Hvis de undervises efter en standardprogression, vil de opleve deres kunnen som irrelevant for skolen, de vil lades uden for deltagelse og gradvist demotiveres. Differentiering i den tidlige læseundervisning er med andre ord nødvendig. Oplægget præsenterer ny viden fra et forskningsreview og supplerer med erfaringer fra københavnske skoler.

Kl. 11.45 Pause

Kl. 12.00 Børns fritidslæsning anno 2017
v/ Henriette Romme Lund

Hvordan forholder 11-12-årige sig til læsning? Hvilke medier anvender de, når de læser? Og hvor og hvordan henter de inspiration? Sammen med læremiddel.dk har centeret interviewet børn i 6. klasse om deres læse- og medievaner i fritiden. I oplægget præsenteres undersøgelsen og dens fund.

Kl. 12.30 Frokost og tid til at gå på udstilling hos de udstillende forlag

Kl. 13.20 HOT 2018
v/ Sara Hannibal

Hvad er hot, og hvad bør være hot på literacy-området anno 2018? Nationalt Videncenter for Læsning og Gyldendal Uddannelse gennemfører HOT – en undersøgelse, der samler en række læse- og skrivekyndige personers bud på, hvad der sker, og hvor det sner på literacy-området. I oplægget fremlægges undersøgelsens resultater.

Kl. 13.40 Læsning på digitale enheder og lidt om www.literacy.dk
v/ Søren Eefsen og Henriette Romme Lund

Danske skoler anvender digitale læremidler, formulerer it-politikker og investerer i it-udstyr som aldrig før, og med den ny bekendtgørelse til læreruddannelsen og Fælles Mål er fokus på digitale og multimodale tekster øget markant. Med afsæt i projektet Læsning på digitale enheder, som har undersøgt, hvordan man underviser eleverne i at læse tekster på digitale enheder præsenteres de vigtigste pointer og strategier fra projektet.

14.15 Kaffe, the og kage

14.45: Er der ting, man bare skal lære udenad? - om sprogets betydning for udvikling af numeracy-kompetencer
v/ Michael Wahl Andersen

Med udgangspunkt i eksempler fra projekt Tidlig Literacy, Tidlig Numeracy på Frederiksberg tages der i dette oplæg udgangspunkt i sprogets betydning for tilegnelsen af numeracy-kompetencer, der understøtter en meningsbaseret tilgang til læring af matematik.

15.30 Aktuelle projekter og ny forskning
v/ Lene Storgaard Brok

Videncenteret har udviklet et samtalebaseret værktøj kaldet ”Vores literacymiljø”, som I skal høre om. Dagen sluttes af med en opdatering på de nyeste projekter i centeret samt anbefalinger til et par internationale forskere, som vi i Danmark kan interessere os for.

16.00 Tak for denne gang

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy 2018