Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Veje til Literacy 2019

På konferencen Veje til Literacy vil Nationalt Videncenter for Læsning holde oplæg om literacy, ordtilegnelse og skrivning. Desuden vil professor Theo van Leeuwen holde et oplæg om, hvordan multimodalitet kan integreres i sprog- og litteraturstudiet.

Og naturligvis afsløres årets HOT-undersøgelse igen i år.

Vi glæder os til at se jer.

Program


Kl. 9.30 Registrering og kaffe

Kl. 10.00 Velkomst
v/ Lene Storgaard Brok

Kl. 10.10 Literacy – hvad betyder det egentlig, og hvad kan vi bruge det til?
v/ Jesper Bremholm
I løbet af de seneste 10 år har literacy-begrebet for alvor vundet indpas i den nordiske uddannelses- og forskningsverden, ikke mindst inden for læse/skriveområdet. Der hersker imidlertid stor forvirring om, hvordan begrebet skal forstås og bruges. Oplægget giver et bud på en begrebsafklaring og argumenterer for literacy-begrebets berettigelse som et berigende didaktisk blik på elevers omgang med tekster i og uden for skolen.

Kl. 11.00 Some principles for a multimodal curriculum
v/ Theo van Leeuwen
In this lecture, Theo van Leeuwen will show how the study of multimodality can be integrated into the study of language and literature. He will take two key concepts from the study of literature, ‘point of view’ and character’, and show how language, image and sound can all be used, separately or together, to express these two concepts.
A range of examples, from popular media as well as from literature and the arts, will demonstrate that the approach can be used at different levels.
The principal aim of the approach is to enhance students’ ability to make connections - to see similarities and differences between (a) the way the same kinds of things can be expressed in different semiotic modes and combinations of modes (multimodality), (b) in different kinds of text, for instance fictional as well as factual texts, and popular media as well as the arts (intertextuality), and (c) between the meaning potential of such texts and students’ lived experience (meaning).
The ability to make such connections, van Leeuwen will argue, is crucial for developing under-standing and insight as well as for developing creative skills.

Kl. 11.50 Pause

Kl. 12.05 HOT 2019
v/ Sara Hannibal
Hvad er hot, og hvad bør være hot på literacy-området anno 2019? Nationalt Videncenter for Læsning og Gyldendal Uddannelse gennemfører HOT – en undersøgelse, der samler en række læse- og skrivekyndige personers bud på, hvad der sker, og hvor det sner på literacy-området. I oplægget fremlægges undersøgelsens resultater.

Kl. 12.30 Frokost og tid til at gå på udstilling hos forlagene

Kl. 13.30 At tilegne sig nye ord under læsning
Tre trin og et bud på, hvordan man underviser i dem
v/ Anne-Mette Veber Nielsen
Elever kan få detaljeret viden om nye ord, hvis de bliver undervist direkte i dem. Men da direkte undervisning kun kan dække en brøkdel af de ukendte ord, elever møder, vil meget være vundet, hvis undervisningen også kan fremme deres tilegnelse af nye ord under selvstændig læsning. At tilegne sig viden om et nyt ord kræver umiddelbart tre trin: 1) eleverne skal stoppe op ved ukendte/udfordrende ord, 2) eleverne skal bruge konteksten og/eller betydningsdele i ordet til at opstille en hypotese om dets betydning, og 3) eleverne skal vurdere, om de har lært noget om ordet. Præsentationen giver eksempler på konkrete undervisningsaktiviteter rettet mod hvert af de tre trin og fortæller om erfaringer fra afprøvningen af et undervisningsforløb med 15 4. klasser i Høje-Taastrup Kommune som en del af projekt ”Tag ordet med dig!”

14.20 Kaffe, the og kage

14.45 ”Når man ikke kan skrive en mail, har man så ret til hjælp?”
v/ Peter Heller Lützen
Vi har talt med en gruppe VUC-kursister i alderen 17 til 34 år, som har det svært med skrivning i skolen. Når vi spørger til deres erfaringer fra grundskolen, svarer de med negative skoleerindringer. De ser deres vanskeligheder som selvforskyldte og opsøger ikke hjælp. ”Når man ikke kan skrive en mail, har man så ret til hjælp?”, som en af dem formulerer det. Men de svarer også med meget konkrete bud på, hvad der ville have virket for dem. De peger på støtte i skriveprocessen, synlighed i opgaver og forventninger, ensartethed på tværs af fag og lærere – og tid. Oplægget præsenterer et indblik i, hvad unge i skrivevanskeligheder selv efterspørger.

15.30 Aktuelle projekter og ny forskning
v/ Lene Storgaard Brok og Henriette Romme Lund
Vi runder konferencen af med et kig i centerets nyeste tidsskriftsnummer, VOL 25: Test i skole og dagtilbud, og fortæller om aktuelle projekter og ny forskning på literacy-området.

16.00 Tak for denne gang

 

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy 2019