Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Veje til Literacy - Læsning og skrivning i gymnasiet

Nationalt Videncenter for Læsnings årlige konference Veje til Literacy afholdes som tre webinarer, hvor centerets medarbejdere vil dele viden med jer. Det første webinar er:

Læsning og skrivning i gymnasiet
v/ Katja Vilien og Peter Heller Lützen
”Vi må møde eleverne dér, hvor de er, og ikke dér, hvor vi ville ønske de var.” Det er udgangspunktet for mødet med elever på Nørre Nissum HF – et af de steder, hvor Nationalt Videncenter for Læsning henter inspiration i projektet Læse- og skrivestilladser til udfordrede unge i gymnasiale uddannelser. De fagsproglige udfordringer udvikler sig hele tiden i gymnasieskolen, og mange lærere oplever, at deres elever ikke er klædt på til mødet med gymnasiets komplekse tekster og opgaver. Derfor samler centeret viden og erfaringer med stilladsering af gymnasieelevers læsning og skrivning til et nyt vidensunivers. Gennem film, podcast, idekataloger og artikler peger vi på konkrete stilladseringsmåder og videregiver gode erfaringer fra skolerne. Dette webinar giver fif og viden og viser, hvordan man selv kan arbejde videre.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy - Læsning og skrivning i gymnasiet