Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Veje til Literacy - nu som webinar: Bevægelse i den tidlige læse- og staveundervisning: Hvad? Hvorfor? Og hvad så?

Vi kunne ikke mødes til centerets årlige konference, Veje til Literacy, pga. coronavirus, men centerets medarbejdere vil gerne dele viden med jer. Derfor omlægges konferencen nu til fire webinarer, som vi holder hen over efteråret 2020.

Der er plads til maks. 50 deltagere ved hvert webinar. I vil modtage et link til webinaret cirka en uge inden starttidspunktet.

Tirsdag den 8. september kl. 16-16.50: Bevægelse i den tidlige læse- og staveundervisning: Hvad? Hvorfor? Og hvad så?
v/ Anne-Mette Veber Nielsen
Med folkeskolereformen skal bevægelse indgå i den nye skoledag svarende til 45 minutter i gennemsnit pr. dag. Målet er at fremme den generelle sundhed blandt eleverne samt at understøtte deres motivation, trivsel og læring. Formålet med projekt PLAYMORE er at blive klogere på samspillet mellem bevægelse og undervisning målrettet børns tidlige læse- og staveudvikling. Som led i projekt PLAYMORE samarbejder NVL og forskere fra Institut for Idræt og Ernæring, KU om at udarbejde en systematisk kortlægning (review) af eksisterende viden på området. I dette oplæg præsenteres foreløbige fund fra projektet.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy - nu som webinar: Bevægelse i den tidlige læse- og staveundervisning: Hvad? Hvorfor? Og hvad så?