Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Veje til Literacy - nu som webinar: Børns tidlige skriveudvikling

Vi kunne ikke mødes til centerets årlige konference, Veje til Literacy, pga. coronavirus, men centerets medarbejdere vil gerne dele viden med jer. Derfor omlægges konferencen nu til fire webinarer, som vi holder hen over efteråret 2020.

Der er plads til maks. 50 deltagere ved hvert webinar. I vil modtage et link til webinaret cirka en uge inden starttidspunktet.

Børns tidlige skriveudvikling
v/ Jesper Bremholm
Vi har i dag ganske stor viden om de udviklingstrin, som børn typisk gennemgår, når de skal lære at læse. Ser vi bort fra stavning, ved vi til gengæld forbløffende lidt om, hvad der kendetegner børns tidlige skriveudvikling. NVL deltager i projektet ATEL, der bl.a. har til formål at bidrage til mere viden om udviklingsmønstre i børns tidlige skrivning. Sammen med forskere fra DPU og DTU analyserer vi et meget stort antal tekster (+100.000), som elever fra 0. til 3. klasse har skrevet med brug af det didaktiske skriveværktøj Skriv og Læs. Oplægget præsenterer projektet, giver eksempler på interessante børnetekster og fremlægger foreløbige resultater om udviklingsmønstre i forhold til børnenes emnevalg, sproglige virkemidler og tekst- og sætningsopbygning.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy - nu som webinar: Børns tidlige skriveudvikling