Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Veje til Literacy - nu som webinar: Gaming og skrivning – spiljournalistik i skolen

Vi kunne ikke mødes til centerets årlige konference, Veje til Literacy, pga. coronavirus, men centerets medarbejdere vil gerne dele viden med jer. Derfor omlægges konferencen nu til fire webinarer, som vi holder hen over efteråret 2020.

Der er plads til maks. 50 deltagere ved hvert webinar. I vil modtage et link til webinaret cirka en uge inden starttidspunktet.

Gaming og skrivning – spiljournalistik i skolen
v/ Peter Heller Lützen
I projektet spiljournalist.dk undersøger vi, hvordan udskolingselevers erfaringer med computerspil kan bruges produktivt i deres skrivning i dansk i skolen. Eleverne researcher, vinkler, responderer, producerer og publicerer tekster (inkl. videoer og podcasts) om spil og spilkultur. Vi har besøgt en række klasser, talt med elever og lærere og afsøger nye veje for skrivedidaktikken i udskolingens danskfag. Oplægget præsenterer projektet, eksempler på elevprodukter og elevernes egne refleksioner.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy - nu som webinar: Gaming og skrivning – spiljournalistik i skolen