Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Veje til Literacy - nu som webinar: Grammatikundervisning – hvordan ser den ud?

Vi kunne ikke mødes til centerets årlige konference, Veje til Literacy, pga. coronavirus, men centerets medarbejdere vil gerne dele viden med jer. Derfor omlægges konferencen nu til fire webinarer, som vi holder hen over efteråret 2020.

Der er plads til maks. 50 deltagere ved hvert webinar. I vil modtage et link til webinaret cirka en uge inden starttidspunktet.

Grammatikundervisning – hvordan ser den ud?
v/ Lene Storgaard Brok
Gramma3 er et projekt om grammatikundervisning i fagene dansk, engelsk og tysk. I projektets første del har vi kigget nærmere på, hvilke formål grammatikundervisningen ser ud til at tjene, og hvordan grammatikundervisning foregår i de tre fag. Undersøgelsen viser, at der foregår meget traditionel grammatikundervisning, hvilket, vi ved fra andre undersøgelser, reelt ikke gør eleverne dygtigere til hverken grammatik eller til at skrive, og at lærerne savner inspiration til at gribe undervisningen anderledes an. I projektets anden del har vi derfor gennemført eksperimenter med en anden form for grammatikundervisning, hvor eleverne ikke længere arbejder individuelt med isolerede træningsøvelser, men i stedet udfordres på at forstå betydningen af grammatiske valg. Oplægget præsenterer projektets fund og giver eksempler på, hvordan man kan gennemføre en kontekstualiseret grammatikundervisning.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy - nu som webinar: Grammatikundervisning – hvordan ser den ud?