Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Workshop: Styrk elevernes læsning og ordforråd på tværs af fag - Aalborg

Denne workshop henvender sig til danskfaggrupper og læse- og sprogvejledere tilknyttet mellemtrinnet. Vi præsenterer og dykker ned i konkrete materialer og redskaber udviklet og afprøvet i projekt Få forståelsen med, herunder:

  • Et struktureret undervisningsforløb med fokus på ordtilegnelsesstrategier og aktiv læseindstilling.
  • Konkrete guideroller som kan støtte elevernes læsning og forståelse af fagtekster.
  • Et bud på en fælles struktur for arbejdet med fagtekster:
    • Hvordan kan man støtte elevernes sprog- og læseforståelse før, under og efter arbejdet med en fagtekst?
    • Og hvordan kan man gøre det på en genkendelig måde på tværs af fag?

På workshoppen skal vi også drøfte erfaringer fra lærere og vejledere, der har arbejdet med materialerne.

Vi opfordrer til, at man tilmelder sig workshoppen som samlet danskfaggruppe i følgeskab med en eller flere vejlederkolleger. 

Workshoppen afholdes også i Aarhus d. 11. september. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Workshop: Styrk elevernes læsning og ordforråd på tværs af fag - Aalborg