Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 7, september 2021

Efteråret er, om vi vil det eller ej, på trapperne, og dermed nærmer den internationale ordblinde uge (uge 40) og måned (oktober) sig også. Start allerede ordblindeugen onsdag d. 29. oktober kl. 20:30, hvor DR1 sender første program ud af seks med fokus på ordblindhed (se evt. mere i forrige læsevejlederbrev). Du kan på Ordblindeforeningens hjemmeside finde oplysninger om nogle af de andre arrangementer, der afholdes rundt om i landet.

Dette brev sætter i øvrigt fokus på:

  • De årlige temadage om elever i læse- og skrivevanskeligheder, januar 2022
  • Kom og hør om nogle af NVL’s projekter: Veje til Literacy 2022
  • Webdok med fokus på mentorrollen i projekt Læsesucces
  • Nota sætter spot på fordomme om ordblindhed
  • Flere ministerielle tiltag vedr. læsevanskeligheder
  • Hvis du har lidt ekstra tid eller er i gang med at skrive en opgave...
  • Bogens historie – læs den med ørerne eller øjnene.

Download læsevejlederbrev 7, september 2021.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 7, september 2021