Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Centret bag nyt nordisk læseprojekt

Utilstrækkelige læsekompetencer kan være medvirkende årsag til, at udsatte unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er en problematik mange kan nikke genkendende til. Ikke bare i Danmark men i hele Norden.

Derfor søsætter centret nu et projekt, der har til formål at styrke tekstforståelsen og den sociale velfærd hos 13-16-årige danske, finske og svenske elever med autisme eller udviklingsforstyrrelser.

Strukturerede tekstsamtaler i specialundervisningen

- Vi vil styrke indlæringsmulighederne for børn i specialundervisningen ved at afprøve nye undervisningsmetoder i praksis, forklarer projektleder Lis Pøhler, der er konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning.

- Et svensk forskningsprojekt viste gode erfaringer med at benytte strukturerede tekstsamtaler, og vi tager afsæt i denne erfaring ved at afprøve to metoder, som vi har kaldt Læserollemetoden og Stil-spørgsmål-metoden.

Både lærere og elever får udbytte

-  Ialt 70 elever deltager i projektet, fortæller Lis Pøhler videre, 40 fra Danmark, 164 fra Finland og 4 fra Sverige.

- Inden undervisningen starter i januar 2014 vil vi give lærerne et kursus i de to metoder, ligesom vi vil informere forældrene om projektet. Eleverne skal så undervises i alt 16 gange efter én af metoderne. De første fem gange underviser en konsulent fra projektet, de sidste 11 gange underviser lærerne. Fem af undervisningsgangene videooptages og lærerne får løbende supervision under forløbet. For at vurdere elevernes udbytte af undervisningen gennemføres læsetest før og efter projektafviklingen.

- Det vigtigste for os er naturligvis, at eleverne gennem projektet får styrket deres læsekompetencer, så de ikke bliver en hæmsko for dem på deres videre vej i uddannelse og job. Men vi ønsker også, at det er med til at give dem glæde og lyst til at lære, at lærerne føler sig opkvalificerede og at de kan se mulighederne ved også fremover at anvende metoderne i deres undervisning.

Viden om læringsmetoder og nordiske kulturforskelle

- Når vi både arbejder med elever med generelle indlæringsvanskeligheder og med elever med autisme, forklarer Lis Pøhler, så er det fordi vi ønsker at finde ud af hvilke af de to metoder, der er mest effektiv i forhold til målgruppen.

- Samtidig vil vi undersøge metodernes effekt på tværs af sproglige, kulturelle og skolepolitiske rammer og traditioner.

Et nordisk projekt støttet af tre parter

Projektet er toårigt og igangsættes i foråret 2013. Det gennemføres i samarbejde medFörbundet de Utvecklingsstördas Väl, Finland og Aarhus Universitet, Danmark.

Det er støttet af Trygfonden, NordPlus Horisontal og Undervisningsministeriet.

Læs projektbeskrivelsen her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Centret bag nyt nordisk læseprojekt