Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Literacy.dk – et site om literacy

Glæd dig til foråret 2015, hvor centret lancerer sitet Literacy.dk.

Her kan du læse forskningsartikler og se film om literacy. Hver artikel bliver rammesat af en introduktion og diskuteret via en række kommentarer. Endvidere vil der være en række spørgsmål til artiklen, som kan sætte gang i eftertanke og refleksion.

Literacy.dk har en tematisk opbygning og udvikler sig derfor i takt med at flere og flere temaer kommer til. Og så er sitet naturligvis gratis tilgængeligt. Håbet er, at styrke indsigt i, undervisning i og viden om literacy.

Tema om fra læsning til nye literacies

Et af de temaer, der vil blive behandlet på literacy.dk, er læsebegrebets udvikling.

Indholdet vil være bygget op om artiklen “Fra læsning til nye literacies”, en oversættelse af første kapitel i forskerne Colin Lankshear og Michele Knobels bog ”New Literacies: Everyday Practices and Classroom Learning” fra 2011.

Lektor og ph.d. Jesper Bremholm giver en introduktion til teksten, mens en række andre fagfolk kommer med kommentarer og praktiske eksempler.

Der vil være reflektionsspørgsmål til studerende og film, hvor begrebet literacy diskuteres.

Tema om stilladseret læsning

Et andet tema vil være stilladseret læsning. Indholdet vil være bygget om et kapitel fra Pauline Gibbons’ bog ”Scaffolding Language, Scaffolding Learning”.

Vi oversætter kapitlet om læsning og supplerer det med en introducerende læsevejledning, refleksionsspørgsmål, kommentarer og nogle små film.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacy.dk – et site om literacy