Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Centret vil skabe viden om tidlig literacy

Børn bruger og begår sig i skriftsprog længe inden, de starter i skole.

Det helt lille barn pludrer med sine forældre og gnaver i sin første pegebog. Når det bliver større, lærer det hurtigt bogstaverne i sit eget navn at kende, det gengiver dem på sine tegninger, ligesom det genkender dem i flyverdragten og gummistøvlerne.

Det ser bogstaver sammen med andre tegn i bøger, på computeren, vejskilte og plakater og skriver bogstaver eller bogstavlignende tegn i lege. Det legelæser i bøger, smager på ord og begreber, tryller nye ord frem og undersøger sproget ved at opfinde og diskutere lege.

Børn læser, skriver og bruger sproget med den største naturlighed i deres dagligdag. De kan endnu ikke læse og skrive i traditionel forstand, men deres tidlige skriftsproglige erfaringer kan danne et solidt udgangspunkt for, at de hurtigt kan lære det.

Det er vi i Nationalt Videncenter for Læsning optagede af at få mere viden om. Derfor er tidlig literacy et af centrets indsatsområder.

Især er vi interesserede i at undersøge, hvilken betydning det har for børns skriftsprogsudvikling, hvis det pædagogiske og lærerfaglige arbejde i skolefritidsordning, børnehaveklasse og 1. klasse tager afsæt i det enkelte barns skriftsproglige kompetencer og erfaringer.

Vi tror nemlig på, at læsning og skrivning i skolen får et løft, hvis fagprofessionelle i højere grad har øje for kontinuiteten mellem leg og læring, mellem mundtligt og skriftligt, mellem skrift og andre tegn samt mellem sprogbrug og de sociale situationer, vi bruger sproget i.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Centret vil skabe viden om tidlig literacy