Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Database med forskning i dagtilbud

I databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) kan du finde kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i de 0-6-årige børn i dagtilbud.

Databasen er til for alle med interesse i pædagogik og udvikling inden for dagtilbudsområdet, som vil holde sig opdateret eller har brug for kvalificerede input i deres arbejde eller studiesituation. I øjeblikket rummer databasen forskning udgivet i årene 2006-2014 og den opdateres med nyvurderet forskning en gang årligt. Dags dato indeholder den cirka 430 publikationer.

Databasen er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), det svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet.

Gå til databasen NB-ECEC her

Kvalitetsvurderet forskning

Forskningen er peer-reviewed efter internationale standarder af et skandinavisk forskerpanel, i 2013 under SFI, i 2007-12 under Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU).

Databasen optager studier, der retter sig direkte mod institutionaliserede dagtilbud for 0-6-årige. Populære fremstillinger, lærebøger, videnskabelige metodediskussioner etc. inkluderes ikke.

Studierne i databasen udvælges ud fra screeninger af skandinaviske forskningsdatabaser: Norbok, Bibsys, Forskdok publikasjoner, Libris, Skolporten, Dansk pædagogisk base, Forskningsdatabasen, ERIC og håndsøgninger af Scandinavian Journal of Educational Research, Nordisk Pedagogik og Nordisk Barnhageforskning. Databaserne og magasinerne rummer i princippet alle udgivelser af forskningskvalitet.

Kilde: NB-ECEC

Del siden på email

Du deler et link til siden: Database med forskning i dagtilbud