Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

De voksne skal opgraderes

Kritiske røster hævder, at tablets som iPaden får børn til at lege mindre, men medieforsker Stine Liv Johansen har en anden holdning.

- De digitale medier indbyder til leg, siger hun, og vores børn er allerede i gang med at lege med dem. Men de kan blive endnu bedre, og her har de brug for os voksne.

Børns liv og leg med medier

Stine Liv Johansen er lektor på Aarhus Universitet og har skrevet bogen Børns liv og leg med medier. Ifølge hende er det væsentlige ikke medierne i sig selv, men det vi vælger at gøre med dem.

- Medier fylder rigtig meget i børns liv i dag, siger hun, men den måde børnene bruger medierne på skyldes i høj grad også nogle andre forandringer, der er sket med barndommen.

Medierne udfylder hul i legekulturen

Stine Liv Johansen uddyber:

- Børns liv bliver i højere og højere grad institutionaliseret og rammesat af de voksne. De har i dag mindre mulighed end før for at være sammen med andre børn i legefællesskaber uden voksenopsyn. Og hvad gør børnene så? De går til de digitale medier, hvor de kan lege og kommunikere med hinanden i virtuelle fællesskaber fri for de voksnes blik – som for eksempel i computerspil og på chatsider.

Medierne har altså ikke ødelagt legekulturen, de har tværtimod udfyldt et hul i den, er Stine Liv Johansens pointe.

Leg kan blive til læring

Op mod 90 % af danske børn har i dag adgang til en tablet i hjemmet, men kan børnene også lære noget gennem den legende tilgang til digitale medier? Ja, det kan de bestemt, hvis man spørger Stine Liv Johansen.

- De kompetencer det 21. århundredes børn skal meste, kan på engelsk sammenfattes til fire C-er: Communication, Collaboration, Critical Thinking og Creativity. Og hvornår arbejder man kommunikativt, samarbejdende, kritisk og kreativt? Det gør man lige netop, når man leger, siger hun.

- Derfor er det vigtigt at anerkende legen på de digitale medier som en menings- og betydningsbærende aktivitet, der knytter an til nye måder at være sammen på.

Vi skal sætte os med børnene

Vil vi forstå de digitale mediers potentiale i forhold til leg og læring, kræver det, at vi som voksne sætter os ned ved siden af børnene og finder ud af, hvad der foregår.

– Kun ad den vej kan vi få et mere nuanceret syn på børns mediebrug, afslutter medieforskeren.


Artiklen er skrevet på baggrund af Stine Liv Johansens oplæg til Faglig Fredag på Bogforum 2015.

Bogen ’Børns liv og leg med medier’ er udgivet på Dafolo i 2014.

Del siden på email

Du deler et link til siden: De voksne skal opgraderes