Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Fire nominerede til Læseinitiativprisen

Der er nu nomineret fire projekter til Årets Læseinitiativpris 2015.

Et af formålene med uddelingen af prisen er at formidle viden om, hvad der sker på læseområdet, for derved at inspirere andre.

Vinderen af prisen kåres på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 19. november i år.

De fire nominerede projekter:

 

Sprogkanon – Dybbøl Sundeved ved Sprogopfølgningsgruppen, Dybbøl – Sundeved
Sprogkanon er et materiale med indhold af klassiske børnesange, alderssvarende historier, dramalege, regellege og sanglege, hvor indholdet er bindende, men der er valgfrihed med hensyn til metode.
Formålet med udarbejdelse af Sprogkanonen er at bygge bro mellem dagpleje og vuggestue via børnehave til skolestart.

Læsebølgen i Kongevænget ved Hillerød Bibliotekerne
Læsebølgen i Kongevænget udgør 1 ud af 5 projekter i initiativet ”Hillerød læser”, som Hillerød Bibliotekerne har været tovholdere for. Hillerød Læser er 1 af 12 modelkommuneprojekter i den landsdækkende kulturministerielle kampagne ”Danmark Læser”. Formålet med projektet har for det første været via en opsøgende, dialogisk, anerkendende og systematisk indsats at give personer, der ikke læser, lyst til at læse. Dernæst har man ønsket at gå i dialog med og inspirere personer, der allerede læser, og endeligt har man ønsket at skabe et fællesskab imellem læsende mennesker.

Biblioteksvenner ved Læsevejleder Maya Rabjerg Meltofte, Sølystskolen Egå-Kombibibliotek
På Sølystskolen har læsevejleder Maya Rabjerg Meltofte etableret et projekt med udvikling af læsekompetencer, læselyst og bibliotek som omdrejningspunkt, og hvor både yngre og ældre, stærke og svage læsere kan finde sammen som hinandens læsevenner. Biblioteksvenner er en del af Maya Rabjerg Meltoftes afsluttende diplomopgave og bygger derfor på grundig undersøgelse af sammenhængen mellem læsevaner og læsekompetencer.

Jongler med tekster ved PPR Bornholm og UCC Bornholm i samarbejde med Helle Vaabengaard, Maiken Adelsten
Jongler med tekster var en læsekampagne tilrettelagt for alle Bornholms 0 – 3.klasser med fokus på faglig læsning og skrivning. Læsekampagnen blev bygget op omkring hjemmesiden www.bornholmlaeser.dk
Formålet var at arbejde med faglitteratur på forskellige måder, således at eleverne opnåede en forståelse af, hvad faglig læsning og skrivning kan bruges til og hvorledes deres viden med inddragelse af IT kan formidles videre til andre i samme aldersgruppe.

Læs mere om de nominerede projekter her

Sidste års prisvinder

Læseinitiativprisen 2014 gik til til projekt Læs for Livet, som Børnebogsforfatter og cand.mag. i litteraturvidenskab Rachel Röst står bag.

Læs for Livet indsamler bøger og indrette biblioteker på julemærkehjem, krisecentre, børnehjem og døgninstitutioner. Steder der som regel ikke har bøger til rådighed for børnene.

Formålet er, at give udsatte børn og unge får adgang til litteratur og gode læseoplevelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fire nominerede til Læseinitiativprisen