Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Følgeforskning på projekt om fagsprog

Ofte er der en indforståethed i det sprog, som faglærere bruger i deres undervisning.

Det gælder både fagudtryk og de dagligdags udtryk, som knytter sig til de enkelte fag. Det kaldes ‘gråzonesprog’. Et fagsprog, der befinder sig mellem det kendte og det ukendte, men som ofte forudsættes som kendt.

Manglende opmærksomhed på fagsprog og de gråzoner, som ligger omkring det, kan derfor være en stor hindring for elevers udbytte af undervisningen.

Projekt om det faglige “gråzonesprog”

Et nyt projekt “Den sproglige dimension” har til formål at opkvalificere undervisere på erhvervsskolerne i faglig læsning og sproglig opmærksomhed.

Det ledes af UC Lillebælt og gennemføres som et aktionslæringsprojekt på erhvervsskoler i Danmark.

Centret laver følgeforskning med fokus på læsevejlederens rolle

Læsevejlederne har ofte den viden og de kompetencer, som savnes i de enkelte fags undervisning, men det er ikke altid muligt for dem at sprede viden til fagkolleger.

Nationalt Videncenter for Læsning gennemfører, med en bevilling fra AP Møller-fonden, følgeforskning i tilknytning til projekt “Den sproglige dimension”.
Her ser vi særligt på læsevejledernes rolle og muligheder på erhvervsskolerne. Det sker gennem interviews, observationer og en spørgeskemaundersøgelse, hvor der ses på vilkår og muligheder i læsevejledernes arbejde.

I efteråret 2015 udgiver centret en rapport om læsevejlederne på erhvervsskolerne samt en række bud på, hvordan sproglig opmærksomhed kan styrke det faglige udbytte og højne gennemførelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Følgeforskning på projekt om fagsprog