Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Godt børnesprog ved systematisk leg

Systematisk arbejde med sprog gennem lege sætter turbo på 3-5 årige børns sprogudvikling.

Det viser et nyligt afsluttet projekt “Fart på sproget”, som Center for Børnesprog (SDU), i samarbejde med flere internationale forskere og Rambøll Management, har gennemført i 154 børnehaver fordelt på otte kommuner.

Projektet er blevet gennemført i årene 2012-2015 og finansieret af Socialstyrelsen og Syddansk Universitet.

Målrettede sprogstimulerende legeaktiviteter

I forskningsprojekt har man afprøvet en såkaldt legebaseret sprogstimulering på 6500 børn fra tre til fem år.

Her læste pædagogerne bøger for børnene, legede med spil og inddrog børnene ved at stille spørgsmål og bede dem løse små opgaver. Formålet var at lære dem grundpillerne i det at læse: At ord bærer betydning, at der er forskel på ord og billeder, at lære et par bogstaver at kende, at lytte til ordenes lyde og blive fortrolige med bøger.

For at få de sproglige elementer frem i legene anvendte pædagogerne såvel deres egen viden som et vejledningsmateriale – en ”læringsstige” med idéer til at stimulere både sprogligt stærke og sprogligt svage børn.

Sproglig læring øget med mellem 27% og 57%

Resultatet var, at børnene i projektet, på seks måneder, opnåede en sproglig udvikling, som det normalt tager mellem 7,7 til 9,4 måneder at opnå. Det svarer til en forøget sproglig læring på mellem 27 til 57 procent.

Læs mere om projektet på SDU.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Godt børnesprog ved systematisk leg