Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Handleplan til skole-hjem samtalen

ROAL, Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder, har udviklet en skabelon til en handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder. Formålet er, at hjælpe lærere, forældre og elev med at finde ud af, hvad næste skridt skal være i elevens læseundervisning og læseudvikling.

Skabelonen er på 18 sider, gratis og kan hentes på ROAL’s hjemmeside.
Den er udviklet af Christian Bach Andersen, formand for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde og Annette Klint, læsekonsulent i Kalundborg Kommune, der også sidder i ROAL’s styregruppe.

Hent skabelonen: ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Handleplan i flere dele

Handleplanen er bygget op i flere dele.

Først vurderer eleven – dernæst forældre – hvordan det går i skolen, og hvad der kan blive bedre.

Derefter kommer en statusdel, hvor punkterne “omgivelsernes opbakning” og “elevstatus” udarbejdes i fællesskab. Denne opfølges af en målsætningsdel, hvor afhjælpning af de skriftsproglige vanskeligheder beskrives.

Handleplanen afrundes af en aftaledel, hvor det formuleres, hvad skal iværksættes og hvem gør hvad.

Kilde: Folkeskolen.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Handleplan til skole-hjem samtalen