Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Hittepåsomhed på skoleskemaet

Innovationsvogne og HITTEpå-model

To nye ord kom i spil på Pædagogisk Center i Kolding, hvor 20 lærere i 1. klasse (billedet) lige har været på kursus i, hvordan de kan være ”hittepåsomme” i deres danskundervisning.
Alle er med i projektet HITTEpå, der har til formål at gøre innovation konkret og knytte læse- og skriveprocesser til den.

Bag projektet står Nationalt Videncenter for Læsning sammen med bl.a. Kolding Kommune, Nordea-fonden, og Fonden for Entreprenørskab.

Innovative børn

Projektets fysiske omdrejningspunkt er en såkaldt innovationsvogn, som rulles ind i klasselokalet. Den er fyldt med værktøj, redskaber og diverse materialer, så børnene kan realisere deres idéer.

- Det kan være en idé om, hvordan skrald bedst havner i skraldespanden, eller et ønske om at bygge noget helt nyt, fortæller Peter Heller Lützen, projektleder, eleverne skal med andre ord formulere et behov og finde en løsning på det.

Hittepå-model

Ambitionen er at gøre innovation konkret for eleverne.
For at skabe fremdrift i den innovative proces arbejdes der ud fra en Hittepå-model, der består af fire faser: Opdage – drømme – skabe – dele. Peter Heller Lützen forklarer:

- Man skal opdage noget om verden og finde noget, som man vil lave om på, man skal skaffe sig viden om det, man skal drømme og få gode ideer, man skal skabe noget, prøve det af, og så skal man endelig dele det med andre.

Innovation, læsning og skrivning i ét

I projektet knyttes læse- og skriveprocesser direkte til den innovative proces.

- Børnene kan dokumentere det problem, de oplever, skitsere en løsning og lave vejledninger, ligesom de kan formidle deres opfindelser via billeder, film, plancher og interview med hinanden, uddyber Peter Heller Lützen. Pointen er, at der indgår kommunikation i form af bl.a. læsning og skrivning gennem hele processen.

Innovation og forenklede fælles mål

Denne fremgangsmetode er i fin overensstemmelse med forenklede fælles mål for faget dansk, der ligeledes arbejder med en procestankegang, Peter Heller Lützen forklarer:

- Det er specielt tydeligt i dimensionerne læsning og fremstilling. Her står, at man skal finde teksten, gøre noget ved den, dele sin viden bagefter, man skal samle et stof, skrive om det, lade andre respondere, revidere og dele med andre.

Om HITTEpå

HITTEpå projektet gennemføres i et samarbejde mellem Nordea-fonden, Fonden for Entreprenørskab, Kolding Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning.

Læremiddeludvikler Janus Madsen, lærer og skoleleder Henriette Langkær, konsulent Lisbet Larsen fra Kolding Kommune samt bureauet Welearn har været med til at udvikle indholdet i projektet.

De fem deltagende skoler fra Kolding Kommune er: Christiansfeld Skole, Bramdrup Skole, Aalykkeskolen, Vester Nebel Skole og Kongsbjerg Skole.
De gennemfører tre læringsforløb i deres 1. klasser fra nu og frem til foråret 2016.

Eleverne testes før og efter forløbene og sammenlignes med elever fra fem kontrolskole.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hittepåsomhed på skoleskemaet