Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevenlighed honoreres med Skriverpris

Undervisningsministeriet inviterer nu alle til at indstille et særligt læsevenligt værk eller forfatterskab til årets Skriverpris.
Frist for indstilling er 15. juni 2015.

Skriverpris for et læsevenlighed

Skriverprisen er Undervisningsministeriets pris, der skal hylde en bemærkelsesværdig indsats for den læservenlige danske litteratur for børn, unge eller voksne.
Værket skal have litterær kvalitet, læsevenligt sprog og henvende sig til læseren som ligemand. Prisen kan både tildeles skøn- og faglitteratur.

Vinderen afsløres på BogForum

Vinderen af Skriverprisen, der er på 25.000 kr., vælges af et udvalg bestående af:

  • Dansk Forfatterforening
  • Landsforeningen af Læsepædagoger
  • Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark
  • Danmarks Lærerforening
  • Danmarks Skolebibliotekarer

Udvalget af nedsat af Undervisningsministeriet, som står også bag uddelingen af prisen på BogForum d. 6. november 2015.

Fristen er 15. juli 2015

Fristen for at indstille forfattere til prisen er den 15. juni 2015.
Det er værker udkommet i perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015, der kan komme i betragtning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevenlighed honoreres med Skriverpris