Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Miljøets indflydelse på læring

At arv og miljø har indflydelse og betydning for vores dannelse og fremtid er ikke nogen nyhed. Derfor skaber dette også rammerne for, hvordan vi udvikler os og vores muligheder for at lære.

I år har vi hentet viden fra Australien, hvor forskeren Pauline Jones har valgt at krydse Atlanten, for at dele sin viden og forskningsinteresser indenfor Literacy med os. Pauline er seniorforsker i Language in education samt koordinator for Graduate Language og literacy strand, University of Wollongong.

I hendes oplæg på Status for Literacy 2015, fortæller hun om det, der optager hende som forsker, nemlig literacy og hvordan der sikres bedste outcome hos barnet, uanset hvilket miljø barnet er vokset op i.

Kom og bliv klogere på literacyudviklingens betydning, og hvilke konsekvenser mangel på samme kan give.

Mere om Pauline Jones

Pauline underviser i uddannelseslingvistik, klasserumsbaseret research, og engelsk curriculum. Hendes udgivelser dækker en lang række emner, bl.a. lærerekspertise med respekt til sproget og literacy, det talte sprog i klasserummet og online dialog.

Hendes researchinteresser inkluderer desuden læring via dialog, funktionel lingvistik og læreres viden omkring sprogs multimodalitet.

Pauline Jones fuldendte en doktorgrad i filosofi fra The University of South Wales, og hendes research udforskerede det naturlige talte sprog samt dets rolle i forhold til den læring, der finder sted i klasserummet.

Læs mere på Universitetes hjemmeside

Denne research havde sit primære fokus på de studerende, der var dårligst stillet i klassen og på deres literacy outcome (University of Wollonggong, 2014).

Kom og hør hendes resultater af hendes seneste research – måske bliver du klogere og får input til mulige forandringer i din egen hverdag.

Læs det fulde program for Status for literacy 2015 her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Miljøets indflydelse på læring