Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Netværk for ordblinde studerende

Sammen med seks af landets central- og hovedbiblioteker står Nota, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, bag netværket Duo, der skal styrke ordblinde studerendes muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Netværket har til huse lokalt på landets biblioteker.

Læs mere om netværket her

Parvis sparring

Navnet Duo betyder to og er valgt, fordi de ordblinde studerende i netværket går sammen og studerer parvist.

Derved får de mulighed for at møde andre ordblinde, som de kan udveksle erfaringer og oplevelser med læsevanskeligheder med. Samtidig kan de dele viden om læse-, skrive- og studiestrategier.

Netværk vokset ud af en brugerundersøgelse og et pilotprojekt

Notas brugerundersøgelse 2014 viste, at mange ordblinde studerende ønskede at komme i kontakt med andre ordblinde studerende. Endvidere har et pilotprojekt vist, at det har stor betydning for studiet, når man som ordblind har en makker at spare med.

Det er disse erfaringer Duo bygger på.

Netværket støttes af Udviklingspuljen for Folke- og Pædagogiske Læringscentre under Kulturstyrelsen.

Kilde: duo.nota.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Netværk for ordblinde studerende