Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nota-Pris til læsevejleder

Det var en både rørt og stolt Ane Kuld Jensen, der på konferencen ORD15 fik overrakt Nota´s udviklingsfonds læsevejlederpris 2015.

Nota, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, uddeler hvert år et studielegat til en læsevejleder og speciallærer, der har gjort en ekstraordinær indsat i forhold til at hjælpe ordblinde børn i Folkeskolen.

Læsevejleder med fart over feltet

Ane Kuld Jensen har i mange år arbejdet for og gjort en forskel for mange ordblinde elever i såvel inkluderende som segregerede undervisningstilbud, lød det i faglig konsulent Kirsten Friis Larsens indstilling af læsevejlederen.

Hun startede sin karriere som lærer på en lilleskole, blev siden læsekonsulent i den tidligere Værløse kommune, men søgte tilbage til skolen, da hun savnede kontakten og læringsrummet med eleverne.

I sin nuværende stilling som lærer og læsevejleder på Hareskovens skole i Furresø kommune, opstartede hun kommunens læseklasser for ordblinde elever. Sideløbende har hun uddannet sig til Reading Recovery lærer, taget en pd. uddannelse i Læsningens didaktik samt den senere pd. uddannelse, som kræves for at være læsevejleder.

Om Nota´s udviklingsfonds læsevejlederpris

Nota uddeler hvert år et Studielegat til en læsevejleder og speciallærer, der har gjort en ekstraordinær indsat i forhold til hjælp til at hjælpe ordblinde børn i Folkeskolen, så de på trods af deres handicap sættes i stand til at gennemføre deres skolegang.

Udvælgelsen af en kandidat til læsevejlederprisen, sker ud fra de indstillinger Nota modtager. Alle indstillinger skal udarbejdes med en begrundelse for indstillingen samt en beskrivelse af personen.

Sidste års prismodtager var Margrethe Mørch, som har været læsevejleder på Nyborg Gymnasium og formand for Foreningen af læsevejledere ved de gymnasiale og videregående uddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nota-Pris til læsevejleder