Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ph.d. om feedback til tidlig staveudvikling

I et nyt ph.d.-projekt skal Stine Fuglsang Engmose bidrage med viden om, hvad der virker i skolernes tidlige staveundervisning.

Feedback fra person og fra computer

Via et effektstudie har hun sat sig for at undersøge, hvordan forskellige former for feedback bedst fremmer 0. og 1. klasses elevers staveudvikling.

I deres skriveproces vil eleverne dels modtage feedback fra en voksen person, dels via et program på computeren. Elevernes læse- og stavefærdighed måles for at kunne bestemme den type feedback, som bedst fremmer den tidlige staveudvikling.

Læs resuméet af Stine Engomses projektbeskrivelse her

Del af forskning som skal løfte folkeskolen fagligt

Stine Engmoses ph.d.-projekt er forankret i UC Sjælland og Københavns Universitet.

Sammen med 12 andre ph.d.-projekter er det blevet støttet af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning, som vil understøtte ambitionen om at give den danske folkeskole et fagligt løft ved at udbygge vidensgrundlaget for læreruddannelsen og grundskolen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ph.d. om feedback til tidlig staveudvikling