Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Skrivedidaktik – lærer til lærer

”Lærere lærer af lærere” – det lyder nærmest som et vrøvlevers, men faktisk er det en metode, der giver masser af god mening. Den kommer fra Californien, hvor skoleudvikling foregår ved at lærerne lærer af hinanden.

Metoden er nu også blevet brugt på dansk grund, nemlig i centrets store projekt Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag. Her har 3 forskere, 21 lærere, 15 vejledere, 5 klasser og 5 lærerteams på 5 skoler i Ishøj sammen udviklet en ny skrivedidaktik.

Lærere lærer af lærere

- Vi blev inspireret til at afprøve og udvikle ”Lærere lærer af lærere”-metoden efter et besøg i Californien, hvor man i The National Writing Project arbejder målrettet på at udvikle skrivning i skolerne, fortæller Lene Storgaard Brok, projektleder.

På skolerne i Californien arbejdede lærerne med sidemandsoplæring, de observerede hinandens fag og diskuterede didaktik og undervisning. Alt sammen noget der, ifølge Lene Storgaard Brok, gav lærerne et vigtigt kollegialt refleksionsrum:

- Lærerne havde indsigt i hinandens fag, de havde et fælles sprog til at tale om didaktik på tværs af fag og de inspirerede hinanden til at udvikle nye didaktikker.

Rom blev ikke bygget på en dag

Metoden var som skræddersyet til centrets Skrivedidaktikprojekt, der netop havde til formål at udvikle en ny skrivedidaktik på tværs af fag.

For at gøre det skulle der hentes erfaringer, de skulle diskuteres hvorefter nye tiltag skulle udvikles, afprøves og evalueres. Det kunne kun gøres i samarbejde med dem der kendte skolen og hverdagen allerbedst: lærerne og vejlederne. Lene Storgaard Brok uddyber:

- At forandre praksis er noget der tager tid og noget der kræver ejerskab og forankring. Derfor skulle vi gøre dette sammen. Vores ønske var at finde ind til de små ting i hverdagen, som kunne justeres en smule og få stor betydning for den måde lærerne tilrettelagde og gennemførte undervisning på.

En ny skrivedidaktik: Et fælles sprog om skrivning

Over de 3 år projektet varede fandt forskere, vejledere og lærere frem til 5 didaktiske tiltag i en ny Skrivedidaktik. Tiltagene blev udviklet og afprøvet af lærerne i undervisningen og var med til at skærpe elevernes læring i fagene.

Et af de didaktiske tiltag var at skabe et fælles sprog om skrivning, Lene Storgaard Brok forklarer:

- Vi fandt ud af, at der blev skrevet en del i alle fag. Dog blev der ikke talt så meget om det og slet ikke på tværs af fag. Hvis skrivning skulle på dagsordenen krævede det altså, at lærerne talte om det og havde et fælles sprog om det.

- Den lille justering her var at sætte ordet ”skrivning” på dagsordenen på teammøderne. Det åbnede for diskussion, erfaringsudveksling og et begyndende fælles sprog.

En ny skrivedidaktik: Skriveformål og skriveordrer

To andre didaktiske tiltag var, at lærerne skulle være tydelige omkring formålet med at skrive ligesom de skulle formulere skriveordrer for eleverne, Lene Storgaard Brok uddyber:

- At sætte ord på formålet med skrivningen gav eleverne motivation og ikke mindst retning på deres skrivning, fordi de nu vidste, hvem teksten skulle henvende sig til og hvad den skulle bruges til.

Skriveordrerne var skriftlige formuleringer af de opgaver eleverne blev stillet. Lene Storgaard Brok fortæller:

- Når en opgave formuleres mundtligt er det ofte ikke alle, der hører den. Så skal den gentages og her bliver ordlyden tit lidt anderledes så kan nogen misforstå opgaven eller gå glip af en uddybelse.

- Ved at skrive opgaven ned forblev den den samme og eleverne kunne genlæse, hvis de havde glemt, hvad den gik ud på.

En ny skrivedidaktik: Modellering og feedback

De sidste didaktiske tiltag var modellering og evaluering. Lærerne skulle vise eleverne, hvordan de ønskede de skulle skrive. Det synliggjorde lærerens forventninger til dem samtidig med det gjorde det let for eleverne selv at komme i gang.

Og så skulle de give skriftlig feedback på elevernes skrivning. Noget der ellers ikke har været en stærk tradition for i Danmark. Lene Storgaard Bork fortæller:

- Eleverne ville gerne have feedback på deres skrivning, og lærere ville gerne se elevernes progression afspejlet i deres skriftlige produkter. Tanken var dog ikke at evaluere på et slutprodukt, men at se på selve processen og udvikle derfra, derfor blev feedback tænkt ind som en integreret del af undervisningen.

Om projekt: Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag

Projekt Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag blev igangsat i efteråret 2012 og gennemført i samarbejde med fem skoler i Ishøj kommune.

Forskergruppen bag projektet bestod af: Lene Storgaard Brok, Mette Bak Bjerregaard og Klara Korsgaard. Skoleledere, læsevejledere og kommunens læsekonsulent udgjorde en netværksgruppe for projektet.

Projektet er formidlet i bogen: Skrivedidaktik - en vej til læring, udgivet af KLIM i serien Literacy og læring, 2015

Projektet var støttet af Egmont Fonden, Undervisningsministeriet og Ishøj kommune.

TV–Ishøj deltog på centrets konference, hvor projektets resultater blev formidlet. De lavede dette indslag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivedidaktik – lærer til lærer