Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Skrivning i skolen

De danske folkeskoler har meget forskellige kulturer, når det kommer til skrivning, dog er der enighed om, at skrivning er vigtig. Det viser et forskningsprojekt på Syddansk Universitet, der har undersøgt skrivekulturen på 3 forskellige skoler.
Bag projektet står de tre forskere, Torben Spanget Christensen, Ellen Krogh og Nikolaj Frydensbjerg Elf.

Digitalisering i det skriftlige arbejde

Skolerne der var med i projektet, var ikke gennemsyret af digitalisering, og det skriftlige arbejde foregik derfor primært i hånden.
En af elev havde endda besluttet at lade computeren blive hjemme for at undgå fristelsen af sociale medier i undervisningen.

Skriveglæden skal optimeres

Forskerne så en positiv sammenhæng mellem det, at skulle skrive i et fag og skriveglæde. Pigerne var primært glade for dansk, mens drengene sværgede til naturfagene.
De så også, at de fleste eleverne hver dag skrev på sociale medier, en skrivning der var anderledes end den, der blev anvendt i skoleregi. Et forslag fra forskerne var at integrere denne form for skrivning i undervisningen for at optimere skriveglæden.

Vi må udvikle skolens skriftlighed(er)

Hvis skrivelysten skal optimeres, mener forskerne dog, det kræver, at man udvikler skrivekulturen og skrivedidaktikken i folkeskolen.
Projektet viste, at eleverne er bevidste om, at de får brug for skrivning i deres fremtidige erhvervsliv samtidig med de orienterer sig mod det, de brænder for. Derfor skal læreren være mere opmærksom på elevvinklen, og desuden sørge for, at overgangen fra folkeskolen til gymnasiet bliver mere flydende.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivning i skolen