Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sprogprojekt i vuggestuer

TrygFonden har med en bevilling på 60 mio. kroner taget initiativ til et nyt tværfagligt forskningscenter, der skal vise, hvad der virker og ikke virker, når børn og unges trivsel skal forbedres.

Bag et af centrets forskningsprojekter står Center for Børnesprog med et sprogprojekt, der skal gennemføres i forhold til landets vuggestuer: School Readiness in Young Danish Children: Does an Intervention in Nurseries Improve Short- and Long-Term Outcomes?

Tidlig indsats gavner

Baggrunden for projektet er, at international forskning har vist, at jo tidligere der sættes ind med tiltag, der kan styrke børns sproglige, kognitive og sociale kompetencer, jo bedre muligheder har børnene for at klare sig godt i skolen senere.

En meget stor del af de danske børn passes i vuggestue fra de er knap 1 år . Vuggestuen er derfor en oplagt ramme for en styrket indsats i forhold til børnenes sprog. Der er dog også behov for at afprøve metoder til en yderligere kvalificering af den pædagogiske praksis samt for aktiv inddragelse af forældre i sprogarbejdet. 

  • Samarbejdspartnere

    Det er Århus Universitet som står i spidsen for centret og i forbindelse med vuggestueprojektet vil de samarbejde med Centret for Børnesprog, Rambøll Management Consulting, samt flere udenlandske forskere.

Kilde: SDU og Trygfonden

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogprojekt i vuggestuer