Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Styrk dine elevers faglige læsning

En Læseguide er et fagdidaktisk redskab, der sikrer dine elever en bedre forståelse af de tekster, de læser i fagene, giver dem et godt fagligt udbytte og udvikler dem som kompetente, faglige læsere.

Centret udgiver nu et gratis inspirationshæfte, skrevet af Jesper Bremholm, som præsenterer læseguiden.

Læseguidens Hvem, Hvad, Hvor

Læseguiden er et internationalt kendt værktøj, som Jesper Bremholm, adjunkt IUP, har udviklet ind i en dansk undervisningspraksis via sin ph.d. afhandling: Veje og vildveje til læsning som ressource.

I inspirationshæftet beskriver Jesper Bremholm:

  • Hvad en læseguide er
  • Hvilke forskningsmæssige begrundelser, der er for at bruge den
  • Hvordan man udarbejder en læseguide
  • Hvordan man med fordel anvender en læseguide i undervisningen.

Læseguiden præsenteret på konferencen Veje til Literacy

Se Jesper Bremholms oplæg her, som blev filmet på centrets konference Veje til Literacy 2015. Her præsenterede og demonstrerede han læseguiden.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Styrk dine elevers faglige læsning