Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidsskrift med tema om skole og forældre

I slutningen af marts udkommer det 17. nummer af centrets tidsskrift Viden om Literacy. Temaet er Skole i Hjem – Hjem i Skole. En titel, der mere specifikt dækker over børns læsning, skrivning og læring i spændingsfeltet mellem hjem og skole.

Skole i Hjem og Hjem i skole

Børn og unge lærer ikke kun at læse og skrive når de er i skole. De lærer det også derhjemme.

De lærer sprog når de taler med forældre og søskende. De udforsker skriftsproget når det indgår i lege. De lærer at forstå og begå sig i medier når de går på opdagelse i familiens bogreol, computer og mobiltelefon. De oplever læsning og skrivning i brug, når de ser deres forældre tjekke mails, bruge opskrifter, slappe af med bøger, blade og aviser. Nogle laver lektier derhjemme og får hjælp af forældrene, og nogle, især de yngste, læser derhjemme med forældrene, som har hørt – og fulgt – læsevejlederens opfordring om 20 minutters daglig læsning.

Med et sådant potentiale lige udenfor skolegården er det ikke underligt, at der er kommet mere og mere fokus på hjemmet og forældrene som en ressource for børns læring.

18 skribenter giver deres vinkel på temaet

Skal vi ikke hurtigt nok indtænke hjemmet som læringsarena? Eller er det noget vi skal afholde os fra? Og hvad er det man helt konkret man skal gøre som forældre? Skal man tale, læse og skrive som man plejer eller skal man være lærer derhjemme? Det ser skribenterne på i dette nummer af Viden om Literacy.

18 skribenter har bidraget med en artikel og det er såvel fagfolk som forskere. Imellem artiklerne har vi placeret små kommentarer skrevet af forældre, der også er fagfolk. Det er spændende at læse deres forståelser af læsning og skrivning i hjem og skole ud fra en position, hvor de er professionelle og private på en og samme tid.

Læs tidsskriftet her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidsskrift med tema om skole og forældre