Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Veje til literacy 2015

D. 20. maj 2015 inviterer Nationalt Videncenter for Læsning – Professionshøjskolerne for femte gang til en dag med ny viden om læsning, skrivning og sprog. Kom og hør interessante oplæg der sætter tankerne i gang om undervisning, og som giver inspiration til at udvikle din egen praksis i det daglige arbejde.

Konferencen afholdes på KulturØen i Middelfart.

 • Programmet

  Kl. 09.30:
  Registrering og kaffe m. brød

  Kl. 10.00
  Velkomst 
  v. Centerleder Lene Storgaard Brok, Nationalt Videncenter for Læsning

  Kl. 10.15

  Strukturerede tekstsamtaler
  v. Lis Pøhler, projektleder for ”Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler”, Nationalt Videncenter for Læsning

  Lærere til 13-16 årige elever med autisme og elever med generelle indlæringsvanskeligheder i Danmark, Finland og Sverige indgik i projektet, som havde til formål at afprøve to forskellige metoder til styrkelse af elevernes tekstforståelse. Projektet har forløbet i 2013–2015, og præsenteres nu for første gang. Begge de anvendte metoder bygger på strukturerede tekstsamtaler i mindre grupper 16 gange i alt. Hver samtale har taget cirka 20 min. Projektets resultater, metoder og materialer præsenteres, således at de, der har lyst til at prøve selv, vil kunne sætte det i værk. Metoderne forventes også at kunne fungere i forhold til andre elevgrupper end de, der indgik projektet.

  Kl. 11.15
  Pause

  Kl. 11.30
  Nye Veje til tidlig literacy
  v. Peter Heller Lützen, faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning

  Centret er i gang med flere projekter inden for ’tidlig literacy’. Et af omdrejningspunkterne er et fokus på elevernes proces- og scenariekompetencer. Vi vil bl.a. gerne vise, at literacy-kompetencer hænger snævert sammen med evnen til at planlægge og gennemføre faseopdelte arbejdsprocesser. Det er også en tankegang, som præger de nye Forenklede Fælles Mål i dansk. I Kolding Kommune er vi med i et pilotprojekt om innovation, hvor vi gennemfører en række undervisningsforløb i dansk i 1. klasse ud fra en procesorienteret innovations-tankegang. Herudover lancerer vi i foråret en ny læremiddelportal med viden om literacy: literacy.dk. Den skal vi også se på.

  Kl. 12.15
  Når litteraturen kommer hjem til dig
  v. Henriette Romme Lund, faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning

  Hvad siger man, når der står en mand med en rød cykel uden for hoveddøren og vil låne én en god bog?
  I vinterhalvåret 2014 fik samtlige 850 beboere i boligområdet Kongevænget 1 besøg af bogbude. Med sig havde de bøger og lydbøger fra Hillerød bibliotek, som beboerne kunne låne og aflevere. Centret evaluerede projektet med det formål at få viden om beboernes opfattelse af læsning, bogen og lydbogen og – ikke mindst – deres oplevelse af initiativet.

  Kl. 12.45
  Frokost og tid til at gå på opdagelse hos de udstillende forlag

  Kl. 13.45
  HOT 2015
  v. Sara Hannibal, Vidensmedarbejder, Nationalt Videncenter for Læsning

  Hvad er hot, og hvad bør være hot på literacyområdet anno 2015? For sjette år i træk har Nationalt Videncenter for Læsning og Dansklærerforeningen gennemført HOT – en undersøgelse der samler en række literacykyndige personers bud på, hvad der sker, og hvor det sner på literacyområdet. I oplægget fremlægges undersøgelsens resultater.

  Kl. 14.15
  Kaffe m. kage

  Kl. 14.45
  ”Før når vi læste, vidste vi ikke hvad vi skulle få ud af det!” – Læseguide som støtte for elevers udbytte af faglige tekster
  v. Jesper Bremholm, Adjunkt, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

  Hvordan kan man som lærer medvirke til at læsning ikke vedværende er et problem og en barriere for elever, men derimod udvikles som en ressource så eleverne kan bruge tekster til at styrke deres faglige læring?  Dette er en central udfordring for lærere i alle fag hvor der arbejdes med tekster, og det er et spørgsmål der har optaget læse- og literacyforskningen i mange år. Læseguiden er et konkret svar på denne udfordring. Oplægget præsenterer og demonstrerer læseguiden som fag- og læsedidaktisk redskab.

  Kl. 15.30
  Skolereformen – lige nu!
  v. Lene Storgaard Brok, Centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning

  Den nye skolereform skal forbedre skolen. Den er et svar på de udfordringer, skolen stod med tidligere. Men hvis skolereformen er svaret, hvad var så spørgsmålet? Og hvordan kan svaret – altså skolereformen – blive til ny forbedret praksis på skolerne? 

  Kl. 16.15
  Tak for denne gang!

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til literacy 2015