Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Bliver man fonologisk bevidst af at skrive?

Får børn styrket deres fonologiske bevidsthed og - strategier gennem egen skrivning?

Det har et studie, finansieret af læringsappen Skriv og Læs samt gennemført og støttet af professionshøjskolen UCLillebælt, undersøgt.

I studiet blev Skriv og Læs anvendt i danskundervisningen i en række 1. klasser i Odense kommune. Resultatet var, at eleverne tilegnede sig fonologiske strategier.

Om undersøgelsen af appen Skriv og Læs

Appen Skriv og Læs er et læringsværktøj til tablets og computere udviklet af læremiddelforfatter og iværksætter Janus Madsen. Her kan elever producere og udgive egne digitale bøger med tekst, billeder og lyd. Appen er udviklet efter metoderne: ”at skrive sig til læsning” og ”opdagende skrivning”.

I undersøgelsen deltog fem skoler i Odense Kommune med i alt 217 elever i 1. klasse. Studiet blev gennemført i en periode fra august til november i 2015.

Fokus var primært på elevernes anvendelse af fonologiske strategier foruden den kvantitative udvikling i elevernes tekster målt på antallet af ord og stavelser. 

Undersøgelsens resultater

På hver skole var der en kontrolklasse og en testklasse.

I testklassen arbejdede eleverne med Skriv og Læs i dansktimerne i 30-45 minutter per dag, mens kontrolklassens dansktimer blev gennemført efter lærerens individuelle årsplan uden inddragelse af Skriv og Læs.

For at måle resultatet af dette blev en analog og digital test gennemført både før og efter intervensionen. Den analoge test viste, at testklasserne og kontrol præsterede stort set det samme, hvorimod den digital test viste, at testklasserne forbedrede sig 11,8 % mereend kontrolklasserne i løbet af projektets 6 uger.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Bliver man fonologisk bevidst af at skrive?