Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Skolen skal lære børn (mere) om multimodale tekster

Det falder ikke nutidens elever svært at lave multimodale tekster. Dog ville en viden om og en analytisk tilgang til modaliteternes formidlingspotentiale skærpe elevernes kunnen og gøre dem til endnu dygtigere multimodale tekstproducenter og - konsumenter. 

Det er konklusionen på et projekt om børn og multimodale tekster, Tekster med strøm påsom Nationalt Videncenter for Læsning har gennemført i samarbejde med Professionshøjskolen UCC.

En god mavefornemmelse er ikke nok

En multimodal tekst udgør et samspil mellem forskellige udtryksformer. Det kan eksempelvis være farve, skrift, lyd, billede, grafik og former. Når man producerer multimodale tekster, er det derfor vigtigt at kunne udvælge og sammensætte de udtryksformer, der er bedst egnede til at kommunikere det, man ønsker.

Projektet har gennem et feltarbejde i tre 4. klasser undersøgt, hvordan elever producerer multimodale tekster. Feltarbejdet viste, at børnene - ud fra en intuitiv viden - var i stand til at lave en god multimodal tekst, men at de havde svært ved at italesætte, hvorfor de valgte nogle modaliteter frem for andre samt hvorfor de mente, at nogle modaliteter fungerede eller ikke fungerede i forskellige samspil.

Mavefornemmelse skal suppleres med viden

Med andre ord var børnene dygtige til at lave multimodale tekster, men deres arbejde byggede mere på en mavefornemmelse end på bevidste refleksioner over modaliteternes formidlingspotentiale.

På baggrund af det slår projektet fast, at lærerne skal understøtte og kvalificere de multimodale tekstkompetencer, som børnene har samtidig med, at de skal give børnene et grundlag for refleksion over og analyse af multimodale tekster. På den måde kan eleverne blive endnu dygtigere multimodale tekstproducenter og -konsumenter.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skolen skal lære børn (mere) om multimodale tekster