Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Brønderslev samler læsetrådene

Mange vinde har blæst ind over læseområdet. Den nationale ordblindetest som en af de seneste. I Brønderslev kommune betød den ikke blot en ændring i testprocedurerne, men også udviklingen af en ny kommunal strategi for læsning.  

Centret talte med Annette Hylander, læsekonsulent i forvaltningen på skoleområdet og PPR-medarbejder, for at høre mere om strategien, tankerne bag den og dens implementering.

Når et ansvarsområde bytter hænder

Tidligere var det Annette Hylander, der, som kommunens læsekonsulent og PPR-medarbejder (Pædagogik Psykologisk Rådgivning) testede elever for ordblindhed. Men med den nationale ordblindetest blev testningen lagt ud til skolerne og dermed til læsevejlederne.

- Læsevejlederne har selvfølgelig viden om ordblindhed, understreger Annette Hylander. De har før testet elever og indstillet til PPR og nogle har en årelang erfaring, der hurtigt giver dem en fornemmelse af, hvor der kræves en særlig, kærlig opmærksomhed.

- Men det, at de selv skulle teste for ordblindhed var en ny situation og et nyt ansvarsområde og mange stod med spørgsmål som: Kan jeg bare teste og godkende resultatet? Har jeg nok faglighed på dette felt? Så min opgave blev tilsvarende ny: at støtte læsevejlederne i at varetage identifikation af ordblindhed.

Læsestrategi støtter indsatsen

Annette Hylander afholdt netværksmøder og faglige dage for læsevejledere, hvor der var fokus på ordblindhed, kvalificerende læse- skriveteknologi og undervisning i skriftens principper, som er det, kommunen har særligt fokus på i forhold til indsatser for elever i ordblindevanskeligheder.

En vigtig støtte for læsevejlederne var dog udvikling af en kommunal strategi på hele læseområdet, hvori procedurer og indsatser i forhold til elever i læse-og stavevanskeligheder – herunder ordblindhed – var tydeligt beskrevet.

Strategien gav dem et overordnet styringsdokument, som de kunne holde sig til, og idéer til indsatser, der kunne sættes i værk. Sidstnævnte, understreger Annette Hylander, måtte dog ikke læses som en færdig drejebog, der skulle følges til punkt og prikke, men som inspiration:

- Vi ved, at mennesker er forskellige og derfor har forskellige behov, forklarer hun, det der giver mening og virker for den ene behøver nødvendigvis ikke give mening og virke for en anden. Et tydeligt signal fra kommunen var derfor, at indsatsen hele tiden målrettes den enkelte elev.

En strategi er noget vi gør sammen

Strategien blev udviklet i et samarbejde mellem forvaltning, skoler og skolernes læsevejledere, med Annette Hylander som pennefører.

Læsevejledere, konsulenter i forvaltningen og en skoleleder læste med og kommenterede undervejs. Alt sammen for at forbedre strategien inden den blev sendt til godkendelse på politisk niveau.

Strategien beskriver ikke noget der er skelsættende eller banebrydende nyt og det er, ifølge Annette Hylander, absolut heller ikke meningen. Det vigtige er, at læseindsatsen er kommet på skrift og at mange har bidraget til dens tilblivelse. Det giver et bredt ejerskab og et fælles fodslag.

- Skolens hjerte skal jo banke for mange områder, forklarer hun, og af disse er læsning, mener jeg, et af de vigtigste, fordi læsning er fundamentet for læring. Det hjælper strategien og det fælles arbejde med strategien os til at holde fokus på.

En strategi skal ud at gå

Læsestrategien ligger til fri download på kommunens hjemmeside og giver dermed alle, såvel implicerede som interesserede, et indblik i kommunens indsats. Det være sig skoleledelse, lærere og læsevejledere og forældre.

For at fastholde fokus vil strategien være på dagsordenen på de næste netværksmøder med læsevejlederne. Endvidere er Annette Hylander i fuld gang med at besøge alle skoler for sammen med skoleleder og læsevejleder at drøfte, hvordan hun bedst kan hjælpe med at omsætte strategien til handling.

Det opfølgende arbejde kræver mange ressourcer, men er en nødvendig opgave. På møderne får hun nemlig værdifuld feedback på og input til forbedringer af strategien, som kan anvendes i den løbende udvikling af den. For, som hun siger:

- En strategi er ikke et statisk, ambitiøst stykke papir, det er noget der skal omsættes, udvikles og anvendes i den pædagogiske praksis.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Brønderslev samler læsetrådene