Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Call for papers - literacy og dybdelæring

Sammen med NOLES-netværket inviterer Nationalt Videncenter for Læsning til et forskningsseminar om literacy og dybdelæring.

På seminaret vil det være tre keynotes. Ud over disse består seminaret af paper præsentationer ved deltagerne.
Seminaret har plads til ialt 75 deltagere, og her prioriteres deltagere, der deltager med et paper før deltagere uden et paper.
Man kan deltage på følgende to måder:

  • Paper-præsentation:
    20 min præsentation + 10 min diskussion
  • Work-shop:
    4-6 præsentationer indenfor et fælles tema med diskussion og kommentarer fra hovedindlederne

Abstract

Af abstract skal det fremgå, om man ønsker at deltage med en paper-præsentation eller i en workshop. Præsentationssproget er skandinavisk eller engelsk. Abstract skal rumme:
1. Titel
2. Forfatter(e)
3. Emne
4. Teoretisk ramme
5. Metodologi/design
6. Forventede konklusioner/fund
7. Relevans for feltet

Det må fylde maks. 350 - 500 ord og frist for indsending er 5. december 2016.
Abstractet skal mailes til Trygve Kvithyld, førstelektor i norsk/Ph.d-stipendiat, NTNU, Fakultet for lærer- og tolkeutdannin: Trygve.Kvithyld@ntnu.no

Del siden på email

Du deler et link til siden: Call for papers - literacy og dybdelæring