Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny rapport: Computerspil som læringsarena

Computerspil hører ikke kun fritiden til. De kan også bruges i skolens undervisning. 

I efteråret 2015 gennemførte centret pilotprojektet, ’Computerspil som læringsarena’, med det formål at få viden om, hvilke former for sproglig læring der finder sted, når børn spiller computerspil. 

Projektrapporten kan nu downloades.

Sprog og computerspil

Kristiane Hauer, der stod for pilotprojektet, mener, at det tydeliggjorde, at computerspil har et potentiale i forhold til bestemte måder at arbejde med sprog på.

- Det gælder både det at arbejde med de informerende og instruerende tekstgenrer i og omkring spillene samt aspekter af fremmedsprogsindlæringen, fortæller hun

- I særlig grad blev børnenes ordforråd og pragmatiske færdigheder styrket.

Meget læring i spillesituationen

Kristiane Hauer observerede, at børnenes læring i selve spillesituationen skete via:

• Det sociale samspil med andre spillere, som de spurgte eller efterlignede
• At prøve sig frem og fejle
• Kontant evaluering
• Et stort og vedholdende tidsforbrug

Kommercielle spil i skolens undervisning

Pilotprojektet peger på, at der kan være et stort potentiale i at bringe børnenes erfaringer med kommercielle computerspil ind i skolens undervisning, mener Kristiane Hauer:

- Det vil kunne øge elevernes motivation og bidrage til former for læring, som synes relevant for nutidens generationer af børn, påpeger hun.

- En læring med fokus på bl.a. kommunikation, samarbejde, evaluering og selvevaluering, vedholdenhed, flersprogethed og et multimodalt tekstbegreb.

 • Film produceret i pilotprojektet Computerspil som læringsarena

  I forbindelse med pilotprojektet Computerspil som læringsarena, producerede konsulent Kristiane Hauer fire små film, hvor børn spiller computerspil. Filmene kan ses nedenfor.

  Film 1

  I denne film ses Lukas & Tristan, begge 8 år, der bygger en række af dynamitblokke i Minecraft.

  Film 2

  Veronika på 13 år viser kommandoer og bygger en portal til Ender-dragen i Minecraft.

  Film 3

  Storm på 10 år deltager i online-konkurrencen Master Builders i Minecraft

  Film 4

  Lærke på 11 år viser, hvordan man laver en artbook i MovieStarPlanet (og chatter imens)

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny rapport: Computerspil som læringsarena