Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Engelsk læseorganisation med socialt fokus

Centret har været en tur i London og besøge den engelske National Literacy Trust. En privat organisation, som arbejder for bedre læse- og skrivekompetencer blandt udsatte børn og voksne i England.

Faglig konsulent Peter Heller Lützen giver et indblik i trustens arbejde.

Læseorganisation på private vilkår

- Hvor vi i Danmark har et Nationalt Videncenter for Læsning, som er del af de syv professionshøjskoler, direkte knyttet til lærer- og pædagoguddannelserne og dermed undervisere i vores uddannelsessystem, så arbejder National Literacy Trust i England på helt private vilkår, fortæller Peter Heller Lützen og giver et eksempel:

- Det kan være et projekt rettet mod børn, som ikke lærer at læse, fordi de ikke ser så godt og bare skal have briller. Hos os opdager man den slags i skolerne, fordi vi har gode sundhedsordninger. Men i England er det langt mere op til den enkelte familie, og der spiller økonomi en afgørende rolle.

- National Literacy Trust samarbejder så med en stor optikerkæde, som selvfølgelig gerne vil have nye kunder, men hvor trusten kan se en fælles interesse i, at man får hjulpet nogle børn, som måske aldrig ville få lært at læse, simpelthen fordi de ikke fik briller i tide.

Et særligt blik for det sociale

- Herhjemme ser vi også en tendens til, at flere og flere uddannelsesprojekter finansieres med eksterne midler. Det er fx en privat fond, der spiller en afgørende rolle i implementeringen af vores skolereform. Men englændernes sociale sigte og meget opsøgende tilgang til læsning og skrivning er inspirerende at møde.

- Hvor projekter tilknyttet Nationalt Videncenter for Læsning næsten altid involverer lærere eller pædagoger, fordi vi er en del af uddannelsessystemet, så har trusten et meget mere alment og samfundsorienteret sigte. Det kan vi godt lade os inspirere af, mener Peter Heller Lützen.

Engelsk literacy-forskning

- Ud over de meget socialt engagerende projekter laver trusten også decideret literacy-forskning i samarbejde med engelske universiteter.

- I efteråret 2015 offentliggjorde de en meget interessant rapport om e-bøgers betydning for børns læsning, og de publicerer løbende studier omkring læsevaner, fortæller Peter Heller Lützen, der særligt glæder sig til juni 2016, hvor trusten vil udsende en rapport med kriterier til vurdering af apps henvendt til mindre børn.

Formålet er at hjælpe forældre og pædagogisk personale til at navigere i udbuddet af apps, så man kan vælge dem, der bl.a. stimulerer læse- og skriveudvikling.

Om National Literacy Trust

National Literacy Trust har omkring 60 ansatte, og de ser literacy som en vej til at mindske sociale forskelle.

I det engelske skolesystem er elevernes resultater og senere uddannelsesmuligheder stærkt afhængige af social baggrund, og det er trustens formål at ændre ved det, så de samarbejder med forlag, biblioteker, socialarbejdere, forældre og lærere for at stimulere og motivere børn fra uddannelsesfremmede hjem til at læse og skrive mere.

Besøg National Literacy Trust på www.literacytrust.org.uk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Engelsk læseorganisation med socialt fokus