Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Evaluering af projekt Bogstart

I 20 af landets kommuner har bibliotekarer foræret og formidlet bogpakker til børnefamilier i udsatte boligområder. Det er sket i projekt Bogstart, der har til formål at inspirere forældre til at læse med deres børn.
KORA (Det Nationale Institut fra Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har evalueret indsatsen.

Download rapporten her

Læsning har stor betydning

Mange børnefamilier i udsatte boligområder har ikke tradition for højtlæsning.

Projekt Bogstart har derfor til formål at inspirere familierne til at dele gode læseoplevelser med deres børn, noget der kan medvirke til at styrke børnenes sproglige udvikling.

Personlig formidling sætter gang i læsningen

Evalueringen viser, at bibliotekarernes bogformidling sætter gang i børnefamiliernes højtlæsning.

Den største succes opnås, når bibliotekarerne kommer på besøg i hjemmene. Her udvikler de en positiv dialog omkring sprog og læsning, og familierne læser de bøger, de får foræret.

Samarbejde med andre aktører er afgørende for succes

En forudsætning for succes er, at biblioteket indgår i tæt samarbejde med lokale aktører, så som sprogkonsulenten eller det lokale kulturhus, omkring konkrete spørgsmål i forhold til sproglig udvikling hos førskolebørn. 

Evalueringen anbefaler derfor, at biblioteket prioriterer at udbygge og vedligeholde samarbejder og netværk.  

Om projekt Bogstart

I projekt Bogstart har bibliotekarer i 20 af landets kommuner foræret og formidlet i alt fire bogpakker til børnefamilier i udsatte bogligområder.

Bibliotekarerne har besøgt familierne når barnet var 6 måneder og 1 år. Når barnet var 1½ år og 3 år har familierne kunnet afhente bogpakkerne på biblioteket.

Bogstart er en landsdækkende SATS-pujlestøttet biblioteksindsats forankret i Slots- og Kulturstyrelsen. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Evaluering af projekt Bogstart