Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Fire indsatsområder i centret

2016 er året, hvor Nationalt Videncenter for Læsning vil arbejde med følgende fire indsatsområder: ”Tidlig literacy”, ”Skrivedidaktik”, ”Multimodal læsning og fremstilling” samt ”Literacy i uddannelse og arbejdsliv”.

Indsatsområderne skal sikre, at centret udvikler viden på fagligt aktuelle områder og involverer en bred målgruppe. 

Indsatsområder giver specialviden

- At vi formulerer indsatsområder betyder ikke, at centret kun vil beskæftige sig med disse, understreger centerleder Lene Storgaard Brok.

- Det betyder, at centret forpligter sig særligt på at samle, skabe og sprede viden om fire specifikke felter. Det skaber et fokus i centrets arbejde, samtidig med det giver centret en specialviden og tydelig profil.

To gamle og to nye

”Multimodal læsning og fremstilling” samt ”Literacy i uddannelse og arbejdsliv” er to nye indsatsområder, mens ”Tidlig literacy” og ”Skrivedidaktik” også var centrets indsatsområder i 2015.

- Kombinationen af at tilføre to nye områder og videreføre to eksisterende giver os tid og ro til både at søsætte nye initiativer og koncentrere os om at udvikle viden via de projekter, vi blev involveret i sidste år, forklarer Lene Storgaard Brok.

Valg af indsatsområder

De fire områder er valgt ud fra et aktualitetskriterie og ud fra et ønske om at favne en bred målgruppe og Lene Storgaard Brok ser frem til igangsætte arbejdet med dem:

- Vi kommer til at lave projekter, der involverer børn, unge og voksne, vi vil gerne samarbejde med studerende og medarbejdere fra pædagoguddannelser og læreruddannelser, ligesom vi gerne vil samarbejde med forskere fra professionshøjskoler og universiteter om indsatserne.

- Vi kommer til at være med til at udvikle ny viden indenfor både pædagogik og didaktik, det bliver spændende og vi glæder os meget, slutter hun.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fire indsatsområder i centret