Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Fodbold og læselyst

Hvis man bruger en stor del af sin fritid på at spille fodbold, hvor meget tid bruger man så på at læse og hvilke aktiviteter kan i særlig grad invitere til læsning? Det undersøgte projektet ”Læs og brug bolden”.

Projektet var støttet af Kulturstyrelsen og blev udviklet og gennemført i et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk bibliotekerne og Lyngby boldklub. Centret bad bibliotekar Johanne Pasgaard, fortælle mere om det.

Drengenes læselyst

- Vores projekt var møntet på Lyngby Boldklubs talent drenge, som alle er mellem 12-17 år, fortæller Johanne Pasgaard, 

- Vi valgte at kortlægge deres læsevaner via et spørgeskema og vores første spørgsmål var, naturligvis, om de læste eller om de ikke læste. Her signalerede svarene tydeligt, at vi havde med en læsende gruppe at gøre.

- Af de 76 drenge som besvarede skemaet angav 67% at de læste. Af disse 28% læste hver dag. De resterende læste et par gange om ugen. Endvidere så vi, at de yngste drenge på 12-13-år læste mere end de ældste på 17 år. 

Invitation til læsning

Aktiviteterne, der skulle invitere til læsning, blev udviklet i et samarbejde mellem boldklub og bibliotek og repræsenterede derfor begge institutioner. Johanne Pasgaard forklarer:

- Vi afholdt et mindre arrangement i boldklubben, hvor hovedtræner David Nielsen holdt foredrag og biblioteket udstillede nye fodboldbøger, som drengene kunne bladre i og låne med hjem.

Lyngby boldklub var glade for denne udstilling, fortæller hun videre. Både fordi de kunne se drengenes interesse for bøgerne og fordi de kunne se et potentiale i at etablere et klubbibliotek, der samtidig kunne danne ramme for et restitutionsrum, som er et krav fra DBU, hvis man har en seriøs talentafdeling. 

Læsning på græs

I et andet arrangement drog to børnebibliotekarer ud til boldklubben med en ladcykel fyldt med lege og gode bøger.

- Bibliotekarerne deltog en halv time på de fleste af holdene, fortæller Johanne Pasgaard. Her læste de højt af bøger om fodbold, sammen med børnene byggede de høje tårne af bøger og endelig uddelte de goodiebags med læseprøver, som matchede den enkelte aldersgruppe.

- I hver bog var der et brev til forældrene med information om bogen og om projektet ”Læs og brug bolden”. Besøget var en stor succes og flere af børnene har vi sidenhen mødt i udlånet på Lyngby-Taarnbæk bibliotekerne, slutter hun. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fodbold og læselyst