Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Hvad betyder feedback for Børnestavning?

Et nyt ph.d. projekt undersøger, hvilken betydning forskellige former for feedback på Børnestavning har for den første læse- og staveudvikling.
Fokus er på børn i 0. og 1. klasse, hvor Børnestavning ofte anvendes i skriveundervisningen og projektet sammenligner udbyttet af feedback fra hhv. en lærer og en computer.

Projektet gennemføres af ph.d.-stipendiat Stine Fuglsang Engmose og er forankret på Københavns Universitet og professionshøjskolen UC Sjælland.

Børnestavning

- I Børnestavning former eleverne ord og sætninger ved at skrive de lyde, de kan høre, fortæller ph.d. stipendiat Stine Fuglsang Engmose.

- Flere undersøgelser peger på, at eleverne, ved at børnestave i uformelle læringssituationer uden direkte feedback, selv opdager det alfabetiske princip. Men er det sådan eleverne lærer mest?

- Andre undersøgelser har nemlig vist, at Børnestavning med direkte feedback, også udvikler børnenes viden om det alfabetiske princip. I mit projekt vil jeg derfor sammenligne, hvilken betydning det har på læse- og staveudviklingen, når eleverne børnestaver med og uden direkte feedback.  

Feedback fra computer og lærer 

Projektet gennemføres med tre træningsgrupper og en kontrolgruppe, Stine Fuglsang Engmose uddyber:

-  Alle fire grupper skal gennemføre forløb med Børnestavning, de skal dog modtage forskellige former for feedback. Men mens to grupper både vil modtage feedback fra en computer og fra deres lærer, vil en gruppe kun modtage feedback fra læreren. Kontrolgruppen vil ikke modtage direkte feedback.

Feedbackens betydning for Børnestavningen

Ved at designe undersøgelsen på denne måde får Stine Fuglsang Engmose mulighed for både at undersøge feedbackens betydning og i hvor høj grad forskellige typer af feedback er vigtige for Børnestavningens effekt på læse-staveudviklingen.

- Kan feedback fremme læse- og staveudviklingen mere end børnestavning uden feedback? Er det væsentligt om feedbacken kommer fra en voksen eller fra en computer? Og hvad er vigtigst at få fra computeren – feedback på enkeltlyde eller enkelte ord? Spørger hun.

Om projektet

Ph.d. projektet: ”Børnestavning med og uden (computer)feedback - Hvordan kan man bedst fremme den tidlige staveudvikling?” er forankret på Københavns Universitet ved Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen, og på professionshøjskolen UC Sjælland, Skole og Læring.

Studiet er påbegyndt i foråret 2016 og afsluttes i 2019.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hvad betyder feedback for Børnestavning?