Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Julehilsen fra centret

Den italienske forfatter Italo Calvino indleder sin roman: "Hvis en vinternat en rejsende" således:

"Du skal nu til at læse Italo Calvinos nye roman Hvis en vinternat en rejsende. Slap af og koncentrer dig. Lad vær med at tænke på andre ting. Lad verden uden om dig blive utydelig…"

Det er de første linjer i romanen, og Calvino har ret i, at det er godt at fokusere og fordybe sig, når man skal læse.

Fordybelse og dybdelæring bliver ord, vi kommer til at høre mere om i 2017. Det er jeg sikker på. Der er tendenser i tiden og strømninger fra andre lande, der peger i den retning. Men inden vi når til den del, skal I høre om, hvordan året i videncenteret er fløjet afsted. Vi er flyttet, har fornyet vores visuelle linje, sat gang i nye projekter og afholdt spændende konferencer.

Med denne hilsen vil jeg på vegne af alle i centeret ønske dig og dine en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Lene Storgaard Brok Centerleder

Nationalt Videncenter for Læsning er flyttet ind i Campus Carlsbergs bygninger

I august måned flyttede vi sammen med professionshøjskolen UCC ind i de nye bygninger på Humletorvet på Vesterbro. Vi har udsigt over København og et landkort på opslagstavlen, der viser vores nationale rækkevidde. For vi har aktiviteter i gang over hele landet, i Kolding, Fredensborg, Odense, Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Esbjerg, Viborg, Nyborg, Haderslev og på Bornholm, Frederiksberg, Lolland, for nu blot at nævne nogle af de mange steder. Det er vigtigt for os, at viden om literacy skabes og deles over hele landet, og vi er glade for at bidrage til det.

Fornyet visuel linje

Vi gik i luften med en ny hjemmeside i starten af året, og efterfølgende har vi fornyet vores designlinje. Læseoplevelser er jo multimodale, så flere udtryksformer fletter sig ind i designet. Vi har valgt font, farver og grafiske elementer ud fra et ønske om en ren, rolig og læsevenlig udtryksside. Den visuelle linje støtter vores måde at arbejde på, så indhold og udtryk spiller sammen.

Nye projekter

Der er gang i centerets projekter – og nye er på vej. Projektet Lektier og læsning har vist en vej til gode læsekompetencer i ungdomsuddannelser, og Hitte På har testet elevers innovative skrivekompetencer. I Sprog giver faglig læring har vi afprøvet lektionsstudier, der har vist sig at være en stærk måde for lærerne at skabe faglig fordybelse på. Endelig er der Pædagoger på Sprogvisit, hvor pædagoger i fire kommuner for tiden går på visit i hinandens institutioner for at lære nye måder at arbejde med sprog på. Man bliver i det hele taget klog af at se, hvordan andre gør. Derfor tager vi også selv på visit i andres hverdag for at bringe ny inspiration og nye perspektiver med hjem. I år har centrets konsulenter besøgt Odsherred, Turku og Agder, og vi er i gang med at forberede en studietur i efteråret 2017.

Spændende konferencer og seminardage

På årets internationale læsedag den 8. september samledes vi i Nationalmuseets konferencesal til konferencen Sten, skærm, papir – på tur gennem skriftens historie. Vi blev ført tilbage til runer på træpinde og fulgte skriftsprogets udvikling frem til nutidens sms-sprog og fik på den måde perspektiv på de udtryksformer, vi arbejder med i dag. Vi har også afholdt et netværksmøde i Aarhus i samarbejde med VIA UC om tidlig literacy samt en temadag i Odense om børn med læse- og skrivevanskeligheder. Begge var en stor succes, den sidste så meget, at vi gentager konferencen i marts 2017.

Tilbage til fordybelse og dybdelæring

Fordybelse og dybdelæring bliver ord, vi kommer til at høre mere om i 2017. Vi afholder i samarbejde med norske forskere et seminar på Schæffergården i marts måned 2017 om netop dette emne, og det er ikke tilfældigt, at fordybelse nu sættes på dagsordenen. Både i dagtilbud og skoler efterspørges ro og rum til at fordybe sig. Det kan være et læsehjørne i børnehaverne, der tiltrækker sig børnenes opmærksomhed, eller det kan være måden, vi organiserer skoledagen på for eleverne, der i højere grad inviterer til fordybelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Julehilsen fra centret