Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Literacy og numeracy på frederiksbergsk

Literacy og numeracy sætter begreb på noget, der længe har været del af pædagogisk praksis i skolen. Dog har pædagogerne ikke tænkt, at det var det de gjorde. På den måde åbner begreberne for ny opmærksomhed på egen praksis. Og det hilses velkomment.

Sådan lød svarene i et interview, som Nationalt Videncenter for Læsning har lavet med 4 pædagoger fra 4 SFO´er på Frederiksberg. Her talte de om, hvordan de forstår og arbejder med begreberne literacy og numeracy.
Interviewet blev lavet i forbindelse med projektet ”Tidlig literacy - tidlig numeracy”, der blev startet op på skolerne på Frederiksberg i begyndelsen af maj måned.

Numeracy er tal i hverdagen

For pædagogerne er numeracy lig med talforståelse og matematiske begreber. Det være sig lige fra mængde, spejling, størrelsesforhold, cirkler og trekanter.

Matematikken er også en del af hverdagen med børnene i SFOen, når de eksempelvis har en snak om varmegrader ved bålet, når de tæller et barns runder på mooncar rundt om huset eller når de spørger til antallet af børn og voksne i barnets familie. Som en pædagog konkluderede:

- Det kan være alt muligt, vi taler om tal hele tiden.

Literacy er samtalerne i hverdagen

For pædagogerne handler literacy særligt om ordforståelse og den mundtlige kommunikation i hverdagen, som en sagde:

- Hver gang der er en situation, så tager vi dem jo med børnene og bruger sproget. Nogle gange så forstår de ikke helt, hvad vi siger, og så må vi jo forklare det.

Særlig vigtigt er sproget i deres relationelle arbejde:

- Vi får jo ikke en relation til barnet, hvis vi ikke spørger ind og lærer barnet at kende.
- Det her med altid at spørge ind, jeg tror det ligger til vores fag, vi bliver nødt til at spørge ind og være nysgerrige, ellers kan vi ikke flytte dem. Vi kan ikke flytte dem, hvis vi ikke kender dem.

Literacy og numeracy åbner for ny opmærksomhed på egen praksis

Trods pædagogerne længe har arbejdet med sprog- og matematikforståelse i deres praksis mener de, at begreberne literacy og numeracy er med til at give dem en opmærksomhed på, at de netop er det de gør, som en pædagog forklarede:

- Vi har jo ikke gjort det som en bevidst handling forstået på den måde, at vi har skemalagt hvor og hvornår vi skal tænke literacy og numeracy ind. Men med begreberne er vi blevet opmærksomme på, hvor meget vi egentlig gør de ting, som projektet skal gøre os bedre til.

Om projektet Tidlig literacy - tidlig numeracy

Tidlig literacy - tidlig numeracy er et projekt på folkeskolerne i Frederiksberg kommune.

Projektet skal udvikle et nyt fælles sprog om literacy og numeracy i indskolingen, og fokuserer på faglig opdatering og samarbejde mellem pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere.

Målet er at kvalificere arbejdet med læse- og skriveforståelse, matematisk forståelse og sprogkompetencer i den tidlige indskoling, så børn i Frederiksberg kommune rustes bedst muligt til faglig læring.

Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond til Almene Formaal og gennemføres for Frederiksberg kommune af Nationalt Videncenter for Læsning.

 

 

 

 

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacy og numeracy på frederiksbergsk