Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

literacy.dk - nu med Gee

Siden James Paul Gee skrev talen What is Literacy? til en konference om familie-literacy på Harvard Universitet, er teksten blevet en klassiker.

Nu kan den læses oversat til dansk og kommenteret af en række forskere - deriblandt James Paul Gee selv - på sitet literacy.dk

Om James Paul Gee

James Paul Gee er professor ved Arizona State University, og i artiklen What is Literacy? søger han at gøre op med tidens snævre fokus på literacy som blot læsefærdighed.

I artiklen udfolder Gee begreberne literacy og diskurs, og han argumenterer for, at de to begreber er tæt forbundne.

I årene efter 1989 har Gee videreudviklet sin forståelse af begreberne, og i Thomas Roed Heidens introduktion og i Sylvie Pennes kommentar til teksten, kan man læse mere om denne udvikling.

literacy.dk

literacy.dk er et site om literacy, der særligt henvender sig til lærere, undervisere, studerende og andre interesserede.

På sitet kan man downloade gratis artikler og se film om literacy. På den måde stiller sitet et forskningsbaseret materiale til rådighed, som kan bruges i undervisning, opgaveskrivning – eller bare til hurtigt og nemt at hente viden om literacybegrebet.

Bag literacy.dk står Nationalt Videncenter for Læsning og Samfundslitteratur.

Del siden på email

Du deler et link til siden: literacy.dk - nu med Gee