Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny EVA-rapport: For få bruger FVU Læsekurser

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har undersøgt, hvor gode det offentliges gratis læsekurser til læsesvage voksne, den forberedende voksenundervisning (FVU), er til at ramme sin målgruppe.

Undersøgelsen viser, at læsekurserne bliver brugt af alt for få og tilmed af personer, der ikke har svært ved at læse.

For få kommer på læsekursus

I 2013 startede kun 10.529 personer på et FVU-læsekursus på trin 1, som er kurset for de svageste læsere, skriver EVA. 

Selvom det er en stigning fra 2008, hvor der startede 5.813 kursister, er det kun en dråbe i havet i forhold til de knap 600.000 personer i Danmark, der har svært ved at læse.

Mange af kursisterne er allerede gode til at læse

EVA’s undersøgelse peger endvidere på, at tosprogede danskere langt hyppige deltager på læsekurserne end etnisk danske personer.

Mange af de tosprogede kursister er veluddannede og har derfor ikke svært ved at læse men derimod et ønske om at tilegne sig det danske sprog. Det er et problem, da FVU ikke er et generelt sprogtilbud, men et målrettet læseundervisningstilbud. 

Sådan har EVA lavet undersøgelsen

I undersøgelsen tegner EVA en profil af deltagerne i forberedende voksenundervisning (FVU), læsning, trin 1, baseret på data fra Danmarks Statistik, og sammenligner deltager-profilen med den profil af svage læsere, som PIAAC-undersøgelsen identificerede i 2011-12.

Dermed tegner EVA et billede af, hvor godt forberedende voksenundervisning rammer sin målgruppe. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny EVA-rapport: For få bruger FVU Læsekurser