Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Oversigt over forskning i dagtilbud

Der er sket en markant stigning i antallet af forskningsudgivelser om skandinaviske dagtilbud for de 0-6-årige.

Langt størstedelen af den nye forskning kommer fra Norge og Sverige.

Det viser en ny rapport, som evalueringsinstituttet EVA står bag. Rapporten kortlægger, hvilken god skandinavisk dagtilbudsforskning, der er publiceret i det forgangne år.

Databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care

Skandinavisk forskning om dagtilbud for 0-6-årige børn er siden 2006 blevet kortlagt og kvalitetsvurderet hvert år.

Det sker som led i et samarbejde mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), det svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet. Sammen står de bag forskningsdatabasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care.

Databasen giver praktikere, forskere, studerende og andre med interesse for dagtilbudsbørn let adgang til aktuel og god skandinavisk forskning.
Gå til Nordic Base of Early Childhood Education and Care her

Del siden på email

Du deler et link til siden: Oversigt over forskning i dagtilbud